Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Editorial Committee/Referees

Editorial Committee of the Current Problems Of Psychiatry

Redaktor Naczelny (Editor-in-Chief)

dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz

Redaktorzy tematyczni (Section Editors )

Psychiatria: dr hab. n. med. Marcin Olajossy
Psychologia kliniczna: dr hab. n. med. Beata Pawłowska
Neuropsychologia: dr n. hum. Paweł Krukow
Varia: dr hab. n. o zdr. Agnieszka Samochowiec


Sekretarz redakcji (Secretary)

mgr Natalia Tekely-Ostasz


Redaktor Statystyczny (Statistics Consultant)

mgr inż. Kamil Jonak

Zespół redakcyjny (Editorial Staff)

dr n. med. Halina Dubas-Ślemp

dr n. med. Emilia Potembska

dr n. med. Aldona Stodulska-Blaszke

dr n. med. Justyna Morylowska-Topolska

dr n. med. Ewa Stelmach

mgr Joannę Róg