Current Problems of Psychiatry

Forms

Files to download:

 

1. Umowa wydawnicza (Publishing Agreementfor foreign authors)

2. Open Access License

3. Oświadczenie autora publikacji dotyczące afiliacji

4. Declarations

 

Informacja w zakresie ochrony danych dla autorów publikacji

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin, NIP 712-010-69-11, REGON 000288710 (dalej: UM) jako administrator danych osobowych informuje, że dane zgromadzone w Wydawnictwie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie będą przetwarzane wyłącznie w celu poprawnej realizacji umowy wydawniczej. Obszarem przetwarzania danych w zbiorze autorów są redakcje czasopism i Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin, zwany dalej Wydawnictwem.

Dane będą przetwarzane przez ADO na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych/RODO), czyli w związku z faktem zawarcia umowy, w szczególności w celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, w okresie realizacji celu przetwarzania, a po tym czasie w okresach dopuszczalnych przepisami prawa lub przewidzianych unormowaniami wewnętrznymi ADO.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania danych, czyli do prawidłowej realizacji umowy wydawniczej. ADO informuje również, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa.

ADO wyznacza osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@umlub.pl

Calendar

Marzec 2023

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31