Current Problems of Psychiatry

COVID-19-induced psychosis: two case reports and narrative literature review

Pierwszy epizod psychotyczny indukowany COVID-19: dwa opisy przypadków i narracyjny przegląd literatury

CASE REPORT

Curr Probl Psychiatry 2022;23(3)

DOI: 10.2478/cpp-2022-0015

© 2022 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Zuzanna Rząd1, Paweł Szewczyk2, Joanna Rog1
Hanna Karakuła-Juchnowicz1

1 Student Research Group at the I Department of Psychiatry, Psychotherapy, and Early Intervention, Medical University of Lublin, Poland
2 I Department of Psychiatry, Psychotherapy, and Early Intervention, Medical University of Lublin, Poland
3 Department of Family Medicine, Medical University of Lublin, Poland
4 Department of Psychiatric Nursing, Medical University of Lublin, Poland

Full Text

Abstract

Introduction. SARS-CoV-2 infection might be presented in many various specific and non-specific manifest and symptoms from different systems. Also, the psychotic symptoms are documented but the explanation for their pathophysiology remains debatable and a complex matter. The main objective of this paper is to present cases of patients without a history of psychiatric disorders who developed the first episode of psychosis during the SARS-CoV-2 infection.

Material and methods. Two cases of not-related patients with no previous psychiatric history developed psychotic episodes during COVID-19 infection. In both cases chronologically first they experienced symptoms of infection, secondly, delusions and psychomotor agitation that required psychiatric hospitalization. Full remission was observed after antipsychotic treatment in both cases.

Results. Even though the pathophysiology of the post-COVID-19 psychiatric symptoms remains unclear, some reports that indicate associations between the infection and the onset of such symptoms. The infection itself, by the induction of cytokine storm followed by the excessive release of pro-inflammatory cytokines, is considered to stimulate the potential onset of the psychosis, however, other factors such as medications used during treatment (with a particular emphasis on glucocorticosteroids) or psychological factors should be considered as well.

Conclusions. Patients infected with SARS-CoV-2 might develop serious psychotic episodes even without a prior psychiatric history. Besides, psychiatric symptoms might be the first the even the only manifestations associated with the active SARS­ CoV-2 infection which seems to be very challenging especially in cases of rapid psychotic episodes without any clear respiratory symptoms.

 

Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, central nervous system, psychosis, psychotic episode.


Streszczenie

Wstęp. Zakażenie SARS-CoV-2 może manifestować się objawami z różnych układów. Zostało także udokumentowane występowanie objawów psychotycznych, ale wyjaśnienie ich patofizjologicznego podłoża pozostaje dyskusyjne i złożone. Celem głównym pracy jest przedstawienie przypadków pacjentów bez wywiadu psychiatrycznego, u których rozwinęła się psychoza w trakcie zakażenia SARS-CoV-2.

Materiał i metody. W artykule przedstawiono 2 opisy przypadków niespokrewnionych ze sobą osób bez wcześniejszego wywiadu psychiatrycznego, u których rozwinął się I epizod psychotyczny podczas zakażenia COVID-19. Chronologicznie w pierwszej kolejności ujawniły się objawy infekcji, następnie urojenia i pobudzenie psychoruchowe wymagające hospitalizacji psychiatrycznej. Po włączeniu do terapii leków przeciwpsychotycznych uzyskano pełną remisję.

Dyskusja. Chociaż patofizjologia objawów psychotycznych współwystępujących z COVID-19 pozostaje nie do końca wyjaśniona, uważa się, że sama infekcja, poprzez wywołanie burzy cytokinowej, po której następuje nadmierne uwalnianie cytokin prozapalnych, stymuluje potencjalny początek psychozy, jednak inne czynniki, takie jak stosowane leki w trakcie leczenia (ze szczególnym uwzględnieniem glikokortykosteroidów) lub czynniki psychologiczne należy również wziąć pod uwagę.

Wnioski. Pacjenci zakażeni SARS-CoV-2 mogą rozwinąć ciężkie epizody psychotyczne nawet bez wcześniejszego wywiadu psychiatrycznego. Poza tym objawy psychiczne mogą być pierwszymi, a nawet jedynymi objawami związanymi z aktywną infekcją SARS-CoV-2, co wydaje się być dużym wyzwaniem, zwłaszcza w przypadku nagłych epizodów psychotycznych bez wyraźnych objawów ze strony układu oddechowego.

 

Słowa kluczowe: COVID-19, SARS-CoV-2, ośrodkowy układ nerwowy, psychoza, epizod psychotyczny.

Calendar

Wrzesień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30