Current Problems of Psychiatry

Efficiency of Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) in Anorexia Nervosa Treatment- Case Report

CASE REPORT

Curr Probl Psychiatry 2022;23(3)

DOI: 10.2478/cpp-2022-0011

© 2022 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Zuzanna Rząd1, Paweł Szewczyk2, Joanna Rog1
Hanna Karakuła-Juchnowicz1

1 I Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention, Medical University of Lublin, Poland
2 Independent Public Clinical Hospital No 1 in Lublin, Poland

Full Text

Abstract

Introduction. Transcranial direct current stimulation (tDCS) is a non-invasive brain stimulation with considerable potential as a treatment for many CNS disorders. Individuals suffering from eating disorders have elevated rates of lifetime depression, anxiety and obsessive-compulsive disorder, also affecting specific brain regions. More studies assess the effect of brain modulation in anorexia nervosa (AN). This study aimed to evaluate the effect, tolerability and safety of tDCS stimulation in the patient with an AN diagnosis.

Material and method. The therapy was implemented in an 18-year-old female hospitalized at the I Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention Medical University of Lublin. The simulation was performed twice daily for 25 minutes for two weeks, 20 sessions. To assess a. anthropometric measures, bioelectrical impedance analysis was conducted; b. biological factors fasting venous blood was drawn; c. psychological aspects: Eating Attitudes Test, Rosenberg self-esteem scale, Beck Depression Inventory, Eating Disorder Examination Questionnaire, Body Esteem Scale, Perceived Stress Scale were used.

Results. The patient responded well to stimulation -apart from a mild headache. After tDCS sessions, improvement in anthropometric measurements, mood, and body self-esteem was observed. No severe changes in blood parameters were observed after the intervention.

Conclusions. Described study case offer preliminary support for achieving meaningful clinical outcomes using transcranial stimulation. However, future clinical studies compared to the placebo group are necessary for proposing a new type of AN therapy.

 

Keywords: transcranial direct stimulation, brain stimulation, anorexia nervosa, eating disorders.


Streszczenie

Wstęp. Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym (tDCS) jest nieinwazyjną stymulacją mózgu o dużym potencjale w leczeniu wielu zaburzeń dotykających ośrodkowy układ nerwowy. Osoby cierpiące na zaburzenia odżywiania mają podwyższone ryzyko rozwoju depresji, zaburzeń lękowych i obsesyjno-kompulsywnych. Coraz więcej badań ocenia wpływ modulacji mózgu na jadłowstręt psychiczny (AN). Badanie miało na celu ocenę wpływu, tolerancji i bezpieczeństwa stymulacji tDCS u pacjentki z rozpoznaniem AN.

Materiał i metoda. Terapię wdrożono u 18-letniej kobiety hospitalizowanej w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Symulację przeprowadzano dwa razy dziennie przez 25 minut przez dwa tygodnie, łącznie 20 sesji. Aby ocenić: a. pomiary antropometryczne, przeprowadzono analizę impedancji bioelektrycznej;

b. czynniki biologiczne pobrano krew żylną; c. aspekty psychologiczne: wykonano: Kwestionariusz Postaw wobec Jedzenia, Skalę Samooceny Rosenberga, Inwentarz Depresji Becka, Kwestionariusz Badania Zaburzeń Odżywiania, Skalę Oceny Ciała, Skalę Postrzeganego Stresu.

Wyniki. Pacjentka dobrze reagowała na stymulację -raportowała wyłącznie lekki ból głowy. Po sesjach tDCS nastąpiła poprawa pomiarów antropometrycznych, nastroju i samooceny ciała. Po zabiegach nie zaobserwowano poważnych zmian w parametrach krwi.

Wnioski. Opisany przypadek kliniczny stanowi wstępne wsparcie dla możliwości terapeutycznych stymulacji przezczaszkowej. Do zaproponowania nowego rodzaju terapii AN są konieczne zaślepione randomizowane badania kliniczne.

 

Słowa kluczowe: jadłowstręt psychiczny, zaburzenia odżywiania, stymulacja mózgu, przezczaszkowa stymulacja prądem stałym

Sciendo

Calendar

Wrzesień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30