Current Problems of Psychiatry

„Streaming trap – the occurrence of the phenomenom of binge-watching and the mean world syndrome: a narrative review”

„Streamingowa pułapka – występowanie zjawiska binge-watching oraz zespołu wrednego świata: przegląd narracyjny”

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2022;23(3)

DOI: 10.2478/cpp-2022-0012

© 2022 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Zuzanna Wingralek1 , Agnieszka Banaszek1 , Adrian Giermasiński1  
Konrad Goliszek1 , Hanna Karakuła-Juchnowicz2 , Paulina Wróbel-Knybel2

1 Student Research Group at the I Department of Psychiatry, Psychotherapy, and Early Intervention, Medical University of Lublin, Poland
2 I Department of Psychiatry, Psychotherapy, and Early Intervention, Medical University of Lublin, Poland 

Full Text

Abstract

Introduction. With the increase in popularity of VOD (Video on Demand) platforms, there has been an increase in binge-watching and associated processes, which may influence the development of 'mean world syndrome'. The aim of this study is to analyse current knowledge of the above phenomena and their interrelationships.
Material and methods. A narrative review of the available literature was conducted by searching PubMed and Google Scholar databases using the following keywords: binge-watching, mean world syndrome, fear of missing out (FOMO), speed-watching from 2000 to 2021
Results. The most important motivations for the development of binge-watching are social aspects, fear of missing out (FOMO), hedonistic needs and escape from reality. The process is exacerbated by depressive-anxiety disorders, loneliness, pathological overeating and neglect of responsibilities. To save time, viewers often practice speed-watching. A positive correlation has been shown between the severity of binge-watching and mean-world syndrome in viewers who watch series such as: House of Cards, The Unbreakable Kimmy Schmidt, Marco Polo, Bloodline and Daredevil, as well as the frequency of watching horror films and viewers' belief that they are more likely to die. In contrast, no relationship was shown with fear for safety in one's home. People, who watch reality shows with a competitive scenario, perceive the world to be more hypocritical and manipulated.
Conclusions. Compulsive viewing of violent programmes co-occurs with the phenomena of FOMO and speed-watching and can exacerbate the perception of the world as a dangerous place. In the era of the COVID-19 pandemic, both phenomena have increased, affecting the functioning of society.

 

Keywords: fear of missing out, binge-watching, mean world syndrome, speed-watching


Streszczenie

Wstęp. Wraz z wzrostem popularności platform typu VOD (Video on Demand - wideo na żądanie) doszło do nasilenia zjawiska binge-watching oraz procesów z nim związanych (FOMO – fear of missing out oraz speed-watching - przyśpieszone oglądanie), które mogą wpływać na rozwój „syndromu wrednego świata” (mean world syndrome). Celem pracy jest analiza aktualnej wiedzy na temat powyższych zjawisk oraz ich wzajemnych korelacji.
Materiał i metody. Dokonano przeglądu narracyjnego dostępnej literatury, przeszukując bazy PubMed oraz Google Scholar przy użyciu następujących słów-kluczy: binge-watching, mean world syndrome, fear of missing out (FOMO), speed-watching dla prac opublikowanych w języku polskim i angielskim od roku 2000 do roku 2021.
Dyskusja. Najważniejszymi motywacjami do rozwoju binge-watchingu są aspekty społeczne, strach przed pominięciem ważnych wątków (FOMO), natychmiastowe zaspokojenie hedonistycznych potrzeb i ucieczka przed rzeczywistością. Proces ten nasilają: zaburzenia depresyjno-lękowe, poczucie samotności, patologiczne objadanie się oraz zaniedbywanie obowiązków. Aby zaoszczędzić czas przy kompulsywnym oglądaniu seriali, widzowie często praktykują speed-watching. Wykazano dodatnią zależność pomiędzy nasileniem binge-watching, a zespołem wrednego świata u widzów oglądających seriale takich jak: House of Cards, The Unbreakable Kimmy Schmidt, Marco Polo, Bloodline, Daredevil, a także częstością oglądania horrorów i przekonaniu widza o większym prawdopodobieństwie swojej śmierci. Natomiast nie wykazano związku pomiędzy strachem i bezpieczeństwem we własnym domu. Osoby oglądające reality-show, których scenariusz jest oparty na rywalizacji, uważają świat za bardziej zakłamany i zmanipulowany.
Wnioski. Kompulsywne oglądanie pełnych przemocy programów współwystępuje z zjawiskami FOMO i speed-watching oraz może nasilić lęk i postrzeganie świata jako niebezpiecznego miejsca. W dobie pandemii COVID-19 oba zjawiska nasiliły się, wpływając na funkcjonowanie społeczeństwa.

 

Słowa kluczowe: binge-watching, fear of missing out, speed-watching, zespół wrednego świata

Calendar

Wrzesień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30