Current Problems of Psychiatry

The development of the Metabolic-associated Fatty Liver Disease during pharmacotherapy of mental disorders - a review

Rozwój metabolicznego stłuszczenia wątroby podczas farmakoterapii zaburzeń psychicznych – przegląd literatury

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2022;23(3)

DOI: 10.2478/cpp-2022-0013

© 2022 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Jakub Krzysztof Rogalski1 , Aleksandra Subdys1 ,
Oliwia Ewa Gawlik-Kotelnicka2 

Medical Faculty, Medical University of Lodz, Poland

2 Department of Affective and Psychotic Disorders, Medical Univeristy of Lodz, Poland

Full Text

Abstract

Introduction. Metabolic-associated Fatty Liver Disease (MAFLD) is a term for Non-alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) that highlights its association with components of the Metabolic Syndrome (MetS). MAFLD is becoming a clinically significant problem due to its increasing role in the pathogenesis of cryptogenic cirrhosis of the liver.

Material and methods. The resulting work is a review of the most important information on the risk of MAFLD development in the context of the use of particular groups of psychotropic drugs. The study presents the epidemiology, with particular emphasis on the population of psychiatric patients, pathophysiology and scientific reports analyzing the effect of the psychotropic medications on MAFLD development.

Results. The drugs that can have the greatest impact on the development of MAFLD are atypical antipsychotics, especially olanzapine, and mood stabilizers (MS) - valproic acid (VPA). Their effect is indirect, mainly through dysregulation of organism's carbohydrate and lipid metabolism.

Conclusions. The population of psychiatric patients is particularly vulnerable to the development of MAFLD. At the root of this disorder lies the specificity of mental disorders, improper dietary habits, low level of physical activity and tendency to addictions. Also, the negative impact of the psychotropic drugs on the systemic metabolism indirectly contributes to the development of MAFLD. In order to prevent fatty liver disease, it is necessary to monitor metabolic and liver parameters regularly, and patients should be screened by ultrasound examination of the liver. There are also important preventive actions from the medical professionals, including education of patients and sensitizing to healthy lifestyle.

 

Keywords: insulin resistance, antipsychotic medication, metabolic-associated fatty liver disease, non-alcoholic fatty liver disease, metabolic syndrome


Streszczenie

Wstęp. Metaboliczna stłuszczeniowa choroba wątroby (Metabolic-associated Fatty Liver Disease, MAFLD) jest pojęciem wprowadzonym dla niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (Non-alcoholic Fatty Liver Disease, NAFLD), które podkreśla jej związek ze składowymi zespołu metabolicznego (Metabolic Syndrome, MetS). MAFLD staje się istotnym klinicznie problemem ze względu na swój coraz większy udział w patogenezie kryptogennej marskości wątroby.

Materiał i metody. Powstała praca jest przeglądem najistotniejszych informacji na temat ryzyka rozwoju MAFLD w kontekście stosowania poszczególnych grup leków psychotropowych. Przedstawiono epidemiologię, ze szczególnym zwróceniem uwagi na populację osób leczonych psychiatrycznie, patofizjologię oraz doniesienia naukowe analizujące wpływ poszczególnych leków psychotropowych na rozwój MAFLD.

Wyniki. Lekami, które w największym stopniu mogą mieć wpływ na rozwój MAFLD są atypowe leki przeciwpsychotyczne, szczególnie olanzapina, oraz stabilizatory nastroju -głównie kwas walproinowy. Ich działanie jest pośrednie i polega na dysregulacji gospodarki węglowodanowej i lipidowej organizmu.

Wnioski. Populacja osób leczonych psychiatrycznie jest szczególnie narażona na rozwój MAFLD. U podłoża tego zaburzenia leży sama specyfika chorób psychicznych, nieprawidłowe żywienie, niski poziom aktywności fizycznej, czy skłonność do uzależnień. Również negatywny wpływ stosowanych leków psychotropowych na metabolizm ustrojowy przyczynia się pośrednio do rozwoju MAFLD. W celu prewencji stłuszczenia wątroby należy regularnie kontrolować parametry metaboliczne i wątrobowe, a także poddawać pacjentów przesiewowemu badaniu USG wątroby. Istotne są również działania profilaktyczne ze strony specjalistów, obejmujące edukację pacjentów i uwrażliwianie ich na prawidłowy styl życia.

 

Słowa kluczowe: insulinooporność, leki przeciwpsychotyczne, metaboliczne stłuszczenie wątroby, niealkoholowe stłuszczenie wątroby, zespół metaboliczny

Calendar

Wrzesień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30