Current Problems of Psychiatry

Number 3

The bipolar disorder over-diagnosis trend – in brief

Luiza Olajossy-Hilkesberger, Marcin Olajossy

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 245-247


Depresja a zespół zależności alkoholowej

Aneta Perzyńska-Starkiewicz

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 248-250


Comorbidity and severity of anxiety and depressive disorders in patients addicted to gambling and alcohol

Aneta Pyłypczuk, Marta Makara-Studzińska, Anna Urbańska

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 251-255


Typologia uzależnienia alkoholowego według Lescha – opis kliniczny

Katarzyna Iwanicka, Dariusz Malicki, Marcin Olajossy

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 256-259


Typologia uzależnienia alkoholowego według Lescha – proponowane formy terapii

Katarzyna Iwanicka, Dariusz Malicki, Aneta Pyłypczuk, Marcin Olajossy

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 260-265


Ciężkie zatrucie klozapiną – opis przypadku

Magdalena Majewska, Jarosław Szponar

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 266-268


Current CT and MRI possibilities to diagnose and differentiate dementia

Ewa Kurys-Denis, Ewa Papuć, Witold Krupski, Zbigniew Stelmasiak

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 269-275


Obraz własnej osoby i akceptacja siebie a osiągane efekty terapeutyczne u pacjentów chorych psychicznie oraz somatycznie – badania porównawcze

Krzysztof Zboralski, Piotr Gałecki, Agata Orzechowska, Dominika Berent, Monika Talarowska

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 276-284


Współwystępowanie zaburzeń psychicznych i somatycznych u pacjentów z rozpoznaniem depresji

Maciej Kuśmierek, Antoni Florkowski, Piotr Gałecki, Monika Talarowska

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 285-292


Radzenie sobie ze stresem u chorych na stwardnienie rozsiane

Ewa Rzeszutko, Agnieszka Rolińska

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 293-300


Quality of Life in the Context of Social Withdrawal in Japan

Sylwia Maria Olejarz

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 301-303


Passive aggressive personality disorder with panic attacks as a comorbidity. The method of manipulation

Jolanta Masiak, Andy Eugene

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 304-306


Passive aggressive personality disorder – behavioral pattern – two cases report

Jolanta Masiak, Andy Eugene

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 307-309


Agresja sprawcy i ofiary przemocy w rodzinie

Aldona Stodulska-Blaszke, Anna Wójcicka

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 310-313


Zespół urojeniowo-podobny w przebiegu przewlekłej sytuacji urazowej – opis przypadku

Aneta Perzyńska-Starkiewicz, Anna Wójcicka

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 314-317


Zespół gwałtownego objadania się – stan wiedzy

Joanna Banach, Jolanta Szymańska

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 318-321


Motyle w sieci. Krótka charakterystyka ruchu pro-Ana

Iwona Startek

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 322-329


Zjawiska transowe w tradycyjnej wiejskiej polskiej kulturze tanecznej

Henryk Welcz

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 330-332


Gambling – causes, diagnosis, criteria, spreading

Aneta Pyłypczuk, Marta Makara-Studzińska, Anna Urbańska

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 333-340


The problems of the social functioning of 10 year old gifted boy with depressive episode

Jolanta Masiak, Andy Eugene

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 341-343


The family background of the anxiety-depressive disorder of 15 year old school boy

Jolanta Masiak, Andy Eugene

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 344-347


The analysis of the disturbances in a morphological structure and a hormonal function of thyroid gland in women in perimenopausal period

Grażyna Orlicz-Szczęsna, Katarzyna Wojciechowska, Piotr Szczęsny, Ewa Drozd-Styk

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 351-355


Caspase 8 - biomarker of extrinsic pathway of apoptosis in exogenic nitric oxide (NO) – induced death of rats’ hepatocytes

Agnieszka Pedrycz, Ewa Zwierzyńska, Piotr Siermontowski, Marcin Orłowski

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 356-359


The pregnancy as a inducting factor of intrinsic pathway of apoptosis in kidney’s cells of female rats

Agnieszka Pedrycz, Piotr Siermontowski, Marcin Orłowski

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 360-362


Rola żywienia w leczeniu zaburzeń lipidowych

Grażyna Orlicz-Szczęsna, Monika Szymańska, Katarzyna Kucharska

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 363-366


Na czym powinno polegać przystosowanie stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej z chorobą psychiczną?

Grzegorz Todryk

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 369-371


Sytuacja osób z chorobą psychiczną na rynku pracy

Grzegorz Todry

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 372-374

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31