Current Problems of Psychiatry

Number 4

Redaktor Naczelny (Editor-in-Chief):
dr hab. Hanna Karakuła-Juchnowicz
 
Redaktorzy tematyczni
Psychiatria: dr hab. n. med. Marcin Olajossy
Psychologia kliniczna: dr hab. n. med. Beata Pawłowska
Neuropsychologia: dr n. hum. Paweł Krukow
Varia: dr hab. n. o zdr. Agnieszka Samochowiec

Sekretarz naukowy (Scientific Secretary):
dr n. med. Adam Perzyński
 
Zespół redakcyjny (Editorial Staff):
dr n. med. Halina Dubas-Ślemp
dr n. med. Emilia Potembska
dr n. med. Aldona Stodulska-Blaszke
dr n. med. Anna Wójcicka
mgr Natalia Tekely-Ostasz

 

195 From anorexia nervosa to schizophrenia – a case report

Od jadłowstrętu psychicznego do schizofrenii - opis przypadku

Rafał Ziemiński, Agnieszka Molas, Justyna Morylowska-Topolska, Jacek Gajewski, Marta Flis, Ewa Stelmach, Hanna Karakuła-Juchnowicz 


202 Localized scleroderma, cerebral palsy and psychotic depression

Twardzina ograniczona do skóry, porażenie mózgowe i depresja psychotyczna

Iga Iwanicka-Wyszyńska, Agnieszka Kowal-Popczak, Marcin Olajossy


210 Variety of neuropsychiatric symptoms in a 4-year old girl suffering from Patau Syndrome with translocation

Agata Makarewicz, Ewa Krzewicka, Romaniuk Artur, Hanna Karakuła Juchnowicz


212 Benzodiazepine dependence – the conditions of severe course. Case report

Uzależnienie od benzodiazepin – uwarunkowania ciężkiego przebiegu, studium przypadku

Adam Perzyński, Ida Kłębukowska, Iwona Chmiel-Perzyńska, Marcin Olajossy

222 Cieciorka, pan Zdzisław i guz mózgu, czyli historia, której nie było

Chickpea, Mr. Zdzisław and brain tumor, the story that never happened
Adam Perzyński, Iwona Chmiel-Perzyńska, Rafał Dubiel, Aneta Perzyńska-Starkiewicz, Ida Kłębukowska, Justyna Pawęzka, Marcin Olajossy

229 Przedchorobowy iloraz inteligencji w schizofrenii. Cześć I: Przegląd metod do pomiaru przedchorobowego poziomu IQ

Mariola Stecka, Hanna Karakuła-Juchnowicz


233 Przegląd badań dotyczących pomiaru zjawiska autostygmatyzacji osób z chorobą psychiczną

A review of research on the measurement of the phenomenon of self-stigma of people with mental illness

Ewelina Dziwota, Anna Porębska, Marcin Olajossy

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31