Current Problems of Psychiatry

Number 1

Contents/Spis treści

 

 

Redaktor Naczelny (Editor-in-Chief)
dr hab. Hanna Karakuła-Juchnowicz
 
Redaktorzy tematyczni
Psychiatria: dr hab. n. med. Marcin Olajossy
Psychologia kliniczna: dr hab. n. med. Beata Pawłowska
Neuropsychologia: dr n. hum. Paweł Krukow
Varia: dr hab. n. o zdr. Agnieszka Samochowiec
 
Sekretarz naukowy (Scientific Secretary)
mgr Natalia Tekely-Ostasz
 
Redaktor statystyczny 
mgr Wojciech Rosa
 
Zespół redakcyjny (Editorial Staff)
dr n. med. Halina Dubas-Ślemp
dr n. med. Emilia Potembska
dr n. med. Aldona Stodulska-Blaszke
dr n. med. Anna Wójcicka
dr n. med. Justyna Morylowska-Topolska
dr n. med. Ewa Stelmach

 

Szanowni Czytelnicy Current Problems of Psychiatry,

 
Nowy 2016 rok, na który czekaliśmy z wielkimi nadziejami, rozpoczął się bardzo obiecująco, biorąc pod uwagę:
  1. wejście naszego czasopisma CPoP na platformę De Gruyter Open, co mamy nadzieję, przełoży się na większą cytowalność/dostępność artykułów publikowanych w naszym czasopiśmie
  2. rozpoczęcie realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020, poprzez podpisanie przez Pana Prezydenta Ustawy o Zdrowiu Publicznym, która uruchamia reformę polskiej psychiatrii z koniecznością tworzenia w każdym powiecie i dzielnicy centrów zdrowia psychicznego.
  3. odbywający się w tym roku 45 Krajowy Zjazd Psychiatrów Polskich w Katowicach w dniach 16-18.06.2016.
Póki co chciałabym Państwa zaprosić do lektury niezwykle ciekawych artykułów w tym numerze:
  1. pracy autorstwa B. Pawłowskiej i wsp. pt. Stosowanie środków psychoaktywnych, obraz własnego ciała oraz charakterystyka cech osobowości u kulturystów, z której wynika, iż kulturyści w porównaniu do grupy mężczyzn uprawiających sport rekreacyjnie częściej stosują środki psychoaktywne, mają bardziej negatywny obraz własnego ciała i nasilony narcyzm.
  2. Opisu przypadku autorstwa J. Masiak i wsp. pt. Przypadek hipersomnii nieorganicznej leczonej światłem w przebiegu zaburzenia schizoafektywnego dotyczącego korzystnych efektów fototerapii w zakresie objawów hipersomnii
  3. Opisu przypadku autorstwa N. Skocznia i wsp. pt. Extraordinary system of delusions and the social functioning - a case study pokazującego konieczność szerszego spojrzenia na czynniki mające wpływ na funkcjonowanie społeczne pacjentów ze schizofrenią
  4. Pracy A. Kopeć i wsp. pt Hospitalizacja dziecka w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka – doświadczenia rodziców analizującej emocje towarzyszące rodzicom dzieci hospitalizowanych z powodu zagrożenia życia i obszary koniecznego wsparcia od personelu medycznego.
  5. Pracy poglądowej K. Hłodzika i wsp. pt. Historia histerii i co dalej…, w której autorzy próbują ustalić naturę histerii, a także co z histerii pozostało we współczesności, obrazując tym samym pewną nieuchwytność histerii jako choroby, wiele trudności z jej zdefiniowaniem oraz związek z wieloma wydarzeniami w historii człowieka.
  6. Dwie prace należące do cyklu Varia A.Pedrycz i A.Kramkowskiej opisujące z jednej strony procesy degradacji białek komórkowych przez szlak UPS (ubikwityna-proteasom), który jest niezwykle istotny dla transdukcji sygnału, regulacji transkrypcji, odpowiedzi na stres oraz kontroli czynności receptorów komórkowych i wiązany z występowaniem m.in. zaburzeń neurodegeneracyjnych (praca pt. Mechanizmy promujące i hamujące proces komórkowej degradacji proteasomalnej) oraz 
  7. opisujące nową, niezwykle skuteczną substancję należącą do grupy antracyklin o szerokim zastosowaniu w onkologii i hematologii (praca pt. Adriamycyna – skuteczność terapii a możliwe działania niepożądane).
 
Ciekawej lektury!
Redaktor Naczelny CPOP
Hanna Karakuła-Juchnowicz
 
Stosowanie środków psychoaktywnych, obraz własnego ciała oraz charakterystyka cech osobowości u kulturystów
Przypadek hipersomnii nieorganicznej leczonej światłem w przebiegu zaburzenia schizoafektywnego
Jolanta Masiak, Elżbieta Masiak, Katarzyna Ziniuk
Nikodem Skoczeń, Sebastian Masternak, Marcin Olajossy
Hospitalization of a child in the Neonatal Intensive Care – parents’ experiences
Agnieszka Kopeć, Anna Aftyka, Ewa Humeniuk, Beata Rybojad, Ilona Rozalska-Walaszek
The history of hysteria and what's next…
Klemens Hłodzik, Ewelina Dziwota, Hanna Karakuła-Juchnowicz, Marcin Olajossy
Adriamycyna – skuteczność terapii a możliwe działania niepożądane
Agnieszka Pedrycz, Agnieszka Kramkowska
Mechanizmy promujące i hamujące proces komórkowej degradacji proteasomalnej
Agnieszka Pedrycz, Agnieszka Kramkowska

 

Calendar

Marzec 2023

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31