Current Problems of Psychiatry

Number 2

Contents/Spis treści

 

Redaktor Naczelny (Editor-in-Chief)
dr hab. Hanna Karakuła-Juchnowicz
 
Redaktorzy tematyczni
Psychiatria: dr hab. n. med. Marcin Olajossy
Psychologia kliniczna: dr hab. n. med. Beata Pawłowska
Neuropsychologia: dr n. hum. Paweł Krukow
Varia: dr hab. n. o zdr. Agnieszka Samochowiec
 
Sekretarz naukowy (Scientific Secretary)
mgr Natalia Tekely-Ostasz
 
Redaktor statystyczny 
mgr Wojciech Rosa
 
Zespół redakcyjny (Editorial Staff)
dr n. med. Halina Dubas-Ślemp
dr n. med. Emilia Potembska
dr n. med. Aldona Stodulska-Blaszke
dr n. med. Anna Wójcicka
dr n. med. Justyna Morylowska-Topolska
dr n. med. Ewa Stelmach

 

Szanowni Czytelnicy Current Problems of Psychiatry,

 

Tuż przed upragnionymi wakacjami oddajemy do Państwa rąk kolejny numer CPoP- pełen bardzo ciekawych artykułów. Mam nadzieję, iż tematyka w nim poruszana jest tak interesująca i rozległa, iż każdy z Państwa znajdzie w nim coś dla siebie.
Pierwszy artykuł autorstwa M. Olajossy, E. Potembskiej, N. Skocznia, B. Olajossy, E. Urbańskiej pt. Changes in the levels of kynurenic acid and selected proinflammatory cytokines after pharmacological treatment and electroconvulsive therapy (ECT) in patients with depressive disorder, dotyczy badań opartych na bardzo obiecującej teorii w depresji- teorii zapalnej i przedstawia zmiany zachodzące w metabolitach szlaku kynureninowego i cytokin prozapalnych podczas dwóch typów leczenia przeciwdepresyjnego.
Artykuł pt. Właściwości psychometryczne Kwestionariusza do badania Obrazu własnej Choroby autorstwa B. Pawłowskiej, E. Potembskiej, J. Pić, N. Pić zawiera dokładny opis oraz własności psychometryczne jakże potrzebnego w określaniu postaw wobec choroby nowego narzędzia badawczego Kwestionariusza Obrazu Choroby (KOCh).
Wobec niezadawalającej skuteczności leczenia odwykowego nadal trwają poszukiwania nowych środków farmakologicznych, których zastosowanie wiązałoby się z podniesieniem efektywności takiego leczenia. W artykule autorstwa S. Masternaka, N. Skocznia, E. Dziwoty, M. Olajossy pt. Is it time for baclofen to be included in the official recommendations concerning the treatment of alcoholism? przedstawiane jest nowe, bardzo obiecujące zastosowanie w leczeniu uzależnienia od alkoholu- Baclofenu- pochodnej kwasu γ-aminomasłowego, leku, dotychczas znanego jako preparat spazmolityczny stosowany w leczeniu spastyczności.
W kolejnym zamieszczonym w naszym numerze artykule autorstwa K. Dziwoty, A. Dudek, A. Szpak, K. Ludwikowskiej, D. Kowalskiego, Ł. Drabarka†, E. Dziwoty, M. Olajossy pt. Wartościowanie u osób o niskiej i wysokiej samoocenie poruszany jest bardzo ciekawy temat określający system wartościowania współczesnej polskiej młodzieży w zależności od płci i własnej samooceny.
W artykule pt. Oral healt in female patients with heating disorders autorzy M. Mazurek, A. Szyszkowska A. Mazurek, J. Szymańska przedstawiają ciekawe wyniki swoich badań dotyczących stanu zdrowia w obrębie jamy ustnej pacjentek z rozpoznaniem zaburzeń odżywiania się, wskazujących, iż m.in. zaburzenia odżywiania się nie wiążą się z nasileniem próchnicy zębów, choć u tych pacjentek częściej występują niespecyficzne uszkodzenia jamy ustnej.
Zaskakujące rezultaty dotyczące porównania kobiet z nadmierną wagą i tych w normie BMI odnośnie społecznych kompetencji i satysfakcji życia, uzyskały autorki: J. Miniszewska, K. Kogut i przedstawiły w artykule pt. Social competence and the need for approval and life satisfaction of women with excess body weight and women of normal weight- preliminary report.
Ostatni z zamieszczonych w tym numerze artykułów stanowi sprawozdanie z XIX Konferencji SCHIZOFRENIA FORUM w Warszawie pt. A report from XIX Schizophrenia Forum Conference in Warsaw autorstwa: E. Dziwoty, K. Dziwoty, M. Olajossy.


Spokojnych, relaksujących, choć pełnych pozytywnych wrażeń wakacji
z ciekawą lekturą CPoP!
Redaktor Naczelny CPOP
Hanna Karakuła-Juchnowicz

 
 
75 Changes in the levels of kynurenic acid and selected proinflammatory cytokines after pharma-cological treatment and electroconvulsive therapy (ECT) in patients with depressive disorder
Zmiany poziomu kwasu kynureninowego i wybranych cytokin prozapalnych u pacjentów z depresją le-czonych farmakologicznie i za pomocą elektrowstrząsów (EW)
Marcin Olajossy, Emilia Potembska, Nikodem Skoczeń, Bartosz Olajossy, Ewa Urbańska
83 Właściwości psychometryczne Kwestionariusza do badania Obrazu Własnej Choroby
The psychometric properties of the Disease Perception Questionnaire
Beata Pawłowska, Emilia Potembska, Jarosław Pić, Natalia Pić, Konrad Pić
90 Is it time for baclofen to be included in the official recommendations concerning the treatment of alcoholism?
Sebastian Masternak, Nikodem Skoczeń, Ewelina Dziwota, Marcin Olajossy
97 Value preferences in individuals with low and high self-esteem
Kamila Dziwota, Agnieszka Dudek, Anna Szpak, Karolina Ludwikowska, Damian Kowalski, Łukasz Drabarek†, Ewelina Dziwota, Marcin Olajossy
107 Oral health in female patients with eating disorders
Mateusz Mazurek, Anna Szyszkowska, Agata Mazurek, Jolanta Szymańska
110 Social competence and the need for approval and life satisfaction of women with excess body weight and women of normal weight- preliminary report
Joanna Miniszewska, Katherine Kogut

118 Sprawozdanie z XIX Konferencji SCHIZOFRENIA FORUM w Warszawie
A report from XIX Schizophrenia Forum Conference in Warsaw
Ewelina Dziwota, Kamila Dziwota, Marcin Olajossy

 

Calendar

Marzec 2023

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31