Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

O możliwości zastosowania stymulacji magnetycznej TMS w terapii schizofrenii

About the possibility of applying of transranial magnetic stimulation TMS in the therapy of schizophrenia

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(1): 9-18

Tomasz Zyss1, Piotr Gorczyca2, Robert T. Hese2, Andrzej Zięba1,
Dominika Dudek1

1 Klinika Psychiatrii Dorosłych, Szpital Uniwersytecki Collegium Medicum UJ w Krakowie
2 Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii w Tarnowskich Górach, ŚUM, Tarnowskie Góry

Streszczenie

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna TMS jest techniką wykorzystującą silne zmienne pole magnetyczne do pobudzania lub hamowania korowych struktur mózgowia. Technika TMS znalazła zastosowanie w diagnostyce neurologicznej oraz w badaniach podstawowychnad różnymi funkcjami neuropsychologicznymi. Podjęto również próby wykorzystania stymulacji TMS w terapii psychiatrycznej.Najwięcej badań nad działaniem leczniczym przeprowadzono odnośnie depresji. Drugim co do ilości badań schorzeniem psychiatycznym,w którym badana była skuteczność terapeutyczna TMS - to grupa zaburzeń schizofrenicznych.
Praca prezentuje wyniki dotychczasowych badań nad zastosowaniem TMS w tym wskazaniu. Wykazano, iż do opanowywania objawówwytwórczych typu omamów najlepiej nadaje się stymulacja z niską częstotliwością przeprowadzana w pobliżu kory sensorycznej - odpowiedniej dla rodzaju doznań (okolica kory słuchowej w przypadku „słyszenia głosów”, kora wzrokowa dla omamów wzrokowych). W przypadku symptomatyki negatywnej najwięcej korzystnych efektów udało się uzyskać dzięki wysoko-częstotliwej stymulacjilewej okolicy grzbietowo-bocznej kory przedczołowej. Dotychczasowe badania - mimo pewnych pozytywnych efektów - mają raczejcharakter poznawczy niż aplikacyjny. Badane grupy były mało liczebne; istnieją określone problemy z zapewnieniem warunków ślepejpróby; brak jest badań nad długotrwałym działaniem stymulacji TMS.

Abstract

Transcranial magnetic stimulation TMS is the technique using the strong time varying magnetic field to activate or inhibition ofcortical brain structures. TMS is applied in the neurological diagnostics and in basic research on various neuropsychological functions.The investigations on utilization of TMS stimulation in the psychiatric therapy were also undertaken. The most studies over the therapeuticactivity were conducted in patients with depression. Schizophrenia is the second psychiatric diagnosis (regarding to the numbers of publications) in which the effectiveness of TMS was studied.
The paper presents the results of hitherto existing investigations on the TMS use in this indication. It was showed, that the low frequency stimulation of the neighborhood area of the appropriate sensory cortex (auditory cortex in the case „hearing the voices”; visual cortex for visual hallucinations) is the best method for reducing of productive symptoms of the type of hallucinations. It the case of negative symptoms most profitable effects was acquired with help of the high-frequency stimulation of the left dorsolateral prefrontal cortex. Hitherto existing investigations - despite certain positive effects - have rather cognitive than practice character. Studied groups of patients were numerical little; specific problems exist with the assurance of the blind conditions; there is not studies on the effects of long-term of TMS stimulation.

Słowa kluczowe

przezczaszkowa stymulacja magnetyczna, schizofrenia

Keywords

transcranial magnetic stimulation, schizophrenia

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30