Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Wykonanie testu Stroopa przez chorych z zaburzeniami depresyjnymi i schizofrenią

Stroop Test among patients suffering from depressive disorders and schizophrenia

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(1): 24-29

Monika Talarowska, Antoni Florkowski, Agata Orzechowska,
Joanna Mossakowska-Wójcik, Piotr Gałecki

Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Streszczenie

Cel badań: Celem pracy jest ocena efektywności procesów werbalno-słuchowej pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych u pacjentów leczonych z powodu zaburzeń depresyjnych oraz schizofrenii. W badaniu wykorzystano test Stroopa (Stroop Color Word Interference Test).
Metoda: Przebadano 104 osoby w wieku 18-55 lat, M = 43,66; SD ± 13,27. Badanych podzielono na dwie grupy: pacjenci z rozpoznaniem schizofrenii (n = 44) oraz pacjenci z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych (n = 60). Średni wynik w skali PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale) dla pacjentów leczonych z powodu schizofrenii wyniósł: M = 68,67; SD ± 28,83 punkty. Średni wynik sakli HDRS (Hamilton Depression Rating Scale) wśród chorych z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych: M = 21,08; SD ± 5,93 punkty. 
Wyniki: Nie wykazano istotnych statystycznie różnic pomiędzy badanymi grupami w wykonaniu testu Stroopa. Pacjenci z zaburzeniami depresyjnymi pierwszą część testu Stroopa (RCNb, M = 34,28; SD ± 15,94) wykonywali średnio wolniej (sek.) niż pacjenci ze schizofrenią (M = 29,79; SD ± 11,81). W części drugiej testu Stroopa (NCWd) dłuższy czas wykonania (sek.) (M = 90,39; SD ± 46,03) oraz większą liczbę błędów zaobserwowano wśród pacjentów ze schizofrenią (M = 4,43; SD ± 7,44). Pacjenci z zaburzeniami depresyjnymi uzyskali odpowiednio: M = 79,77; SD± 49,41 oraz M=3,29; SD ± 5,58.

Wnioski: 1. Nie wykazano różnic w wykonaniu testu Stroopa pomiędzy pacjentami z zaburzeniami depresyjnymi oraz ze schizofrenią.


Abstract

Aim: The aim of the study isthe evaluation of verbal-auditory working memory and executive functions efficacy in patients with depressive disorders and patients with schizophrenia. Cognitive functions were evaluated by the Stroop Color Word Interference Test (Stroop test).

Method: A sample of 104 persons aged 18-55 years (M = 43.66; SD ± 13.27) participated in the study. Study participants were divided into two groups: patients with schizophrenia (n=44) and patients with depressive disorders (n=60). The mean results in Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) for schizophrenia patients: M = 68.67; SD ± 28.83. The mean results in Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) for patients suffering from depressive disorders: M = 21.08; SD ± 5.93.
Results: Any relevant statistical differences among examined group were not observed. The worse results in the first part of Stroop Test (RCNb) achieved depressive patients: time (s) - M = 34.28; SD ± 15.94 (patients with schizophrenia: M = 29.79; SD ± 11.81). In the second part of Stroop Test (NCWd) the worse results obtained schizophrenic patients: time (s) - M = 90,39, SD = 46,03, number of errors - M = 4.43; SD ± 7.44 (depressive patients: time (s) M = 79.77; SD ± 49.41, number of errors – M = 3.29; SD ± 5.58.
Conclusions: 1. Depressive patients do not differ from schizophrenic patients in Stroop test performance.

Słowa kluczowe

test Stroopa, zaburzenia depresyjne, schizofrenia

Keywords

Stroop Test, depressive disorders, schizophrenia

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30