Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Rola inhibitorów acetylocholinesterazy w leczeniu zespołów otępiennych

The role of acetylocholinesterase inhibitors in the treatment of dementive syndromes

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(1): 34-37

Ewa Papuć

Chair and Department of Neurology of Medical University of Lublin

Streszczenie

Postępujący lub rzadziej utrwalony deficyt funkcji poznawczych jest podstawowym objawem klinicznym otępień. Charakteryzuje się on upośledzeniem zwłaszcza pamięci, ale także innych funkcji poznawczych, takich jak zdolności językowe, apraksją, agnozją oraz zaburzeniami orientacji przestrzennej. Postęp wiedzy w ostatnich latach umożliwił sformułowanie nowych zaleceń diagnostycznych i terapeutycznych dotyczących leczenia choroby Alzheimera i innych zespołów dementywnych. Mimo istnienia wielu kierunków badawczych w leczeniu otępień, w praktyce klinicznej zastosowanie mają 3 inhibitory AchE oraz antagonista receptorów NMDA-memantyna. 
Stosowanie tych leków nadal budzi kontrowersje i rodzi wiele pytań dotyczących właściwego momentu, w którym należy rozpocząć leczenie, skuteczności tych preparatów jak też możliwości zwiększenia ich efektywności. Nie ma obecnie jednoznacznych danych potwierdzających zasadność zastosowania tych preparatów w łagodnych zaburzeniach poznawczych (MCI, mild cognitive impairment), a wyniki badań dotyczących prewencyjnej roli inhibitorów acetylocholinesterazy w MCI są niejednoznaczne. Obecnie w celu poprawy efektywności leczenia musimy wziąć pod uwagę istnienie nowszych, bezpieczniejszych postaci leków oraz terapię łączoną. W poniższym artykule zaprezentowano najważniejsze informacje dotyczące inhibitorów acetylocholinesterazy i ich zastosowania w praktyce klinicznej.

Abstract

Progressive or persistent deficit of cognitive functions is the core clinical symptom of dementia. It is characterized by deterioration of memory mainly, but also other cognitive functions such as language skills, the presence of apraxia, agnosia and impaired spatial orientation. Advances in research in the last years contributed to creating new diagnostic and therapeutic guidelines in Alzheimer disease and other dementive syndromes. Despite the presence of extensive research on basic treatment in Alzheimer disease, from practical point of view 3 acetylocholinesterase inhibitors are important and NMDA-receptor antagonist-memantine. The use of these drugs is still controversial and raises many questions such as: when to start treatment, how effective the drugs are and how can we increase its effectiveness. We do not have univocal data confirming the use of drugs in mild cognitive impairment, and studies on the preventive action of ACE inhibitors are not very clear. In order to increase drug efficacy we need to consider new forms of drugs and combined treatment. The article presents the most important data on acetylocholinesterase inhibitors and their use in clinical practice.

Słowa kluczowe

inhibitory acetylocholin esterazy, zespół otępienny

Keywords

acetylocholinesterase inhibitors, dementive syndrome

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31