Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Przedwczesny wytrysk - definicja, podział i współczesne możliwości terapeutyczne. Część II

Premature ejaculation – definition, classification and therapy. Part II

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(1): 41-46

Piotr Gałecki1, Andrzej Depko2, Kinga Bobińska1, Joanna Mossakowska-Wójcik1,
Małgorzata Ciosek1, Joanna Mazur1, Monika Talarowska1

1 Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2 Poradnia Seksuologiczna Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska

Streszczenie

Przedwczesny wytrysk (premature ejaculation, PE) obok zaburzeń erekcji (erectile dysfunction, ED) należy do najczęściej zgłaszanych przez mężczyzn dysfunkcji seksualnych. PE dotyczy mężczyzn z każdej z grup wiekowych i znacząco obniża jakość życia nie tylko mężczyzny, ale również jego partnerki. Pomimo dużego rozpowszechnienia w populacji ogólnej, zaburzenie to nie zostało do chwili obecnej dobrze poznane. Pacjenci niechętnie informują lekarzy o występujących u nich objawach, są przekonani o braku skutecznych środków leczenia, a lekarze rodzinni nie dysponują wystarczającą wiedzą na temat symptomów i dostępnych metod terapii. Oddziaływaniami terapeutycznymi powinien zostać objęty zarówno mężczyzna, jak i jego partnerka (dotyczy to głównie psychoterapii i psychoedukacji).
Głównym celem terapii jest wydłużenie czasu śródpochwowej latencji wytrysku (intravaginal ejculation latency time, IELT), uzyskanie kontroli nad ejakulacją oraz zwiększenie satysfakcji ze współżycia seksualnego u obojga partnerów. Do najbardziej efektywnych leków w terapii PE zalicza się trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI), w tym dapoksetynę, leki z grupy SARI (serotonin antagonist and reuptake inhibitor) oraz inhibitory fosfodiesterazy typu 5 (phosphodiesterasetype 5 inhibitors, PDE-5), a obok nich środki znieczulające miejscowo. Celem części pierwszej pracy jest charakterystyka, ocena rozpowszechnienia oraz przedstawienie współczesnych klasyfikacji PE. W części drugiej, autorzy zamieścili podstawowe zagadnienia związane z psychoterapią oraz obecnie dostępnym leczeniem biologicznym przedwczesnego wytrysku.

Abstract

Premature ejaculation (PE) and erectile dysfunction (ED, impotence) are the two main complaints in male sexual medicine. It can affect men at all ages and has a serious impact on the quality of life for men and their partners. Although PE is a very common male sexual dysfunction, it is poorly understood. Patients are often unwilling to discuss their symptoms and many physicians do not know about effective treatments. Therapy should involve the man and his partner (mainly psychotherapy and sexual education). The primary aims of therapy are for the man to extend the intravaginal ejaculation latency time (IELT), to regain a sense of control over his ejaculation time and for him and his partner to feel satisfaction with sexual intercourse. The most effective therapies for PE are: tricyclic antidepressants, certain selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI, mainly dapoxetine), serotonin antagonist and reuptake inhibitor (SARI) and phosphodiesterase type 5 inhibitors (PDE-5),given on a daily basis or “on demand” before sexual activity. Topical anaesthetics have also been shown to be effective. The aim of the study is to describe the prevalence, the diagnosis and the classification of the PE. In the second part the main issues which are connected with biological therapy (pharmacotherapy) of the PE were described.

Słowa kluczowe

przedwczesny wytrysk, diagnoza, leczenie

Keywords

premature ejaculation, diagnosis, treatment

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31