Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Zaburzenie opozycyjno-buntownicze i zaburzenie zachowania w DSM IV

Oppositional defiant disorder and conduct disorder in DSM IV

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(1): 73-77

Agnieszka Grzywa-Bilkiewicz1, Bożena Śpila2, Anna Grzywa2

1 Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego

2 Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 

Streszczenie

Streszczenie
W pracy omówiono kryteria klasyfikacyjne zaburzeń opozycyjno-buntowniczych i zaburzeń zachowania według DSM IV TR. Zaburzenia te występują u dzieci i młodzieży. Zaburzenie opozycyjno-buntownicze przejawia się jako niewłaściwe dla wieku zachowanie, uporczywe, nieprzyjemne, kłótliwe, buntownicze, celowo irytujące, drażliwe, mściwe związane z tendencją do obwiniania innych za swoje własne przewinienia i zaniedbania. Zaburzenie opozycyjno-buntownicze zazwyczaj poprzedza wystąpienie zaburzenia zachowania; a zaburzenie zachowania zawiera w sobie postawę opozycyjną, jednakże tylko około 25% dzieci z zaburzeniem opozycyjno-buntowniczym w wieku przedszkolnym rozwija zaburzenie zachowania. Zaburzenia zachowania obejmują rożne formy destrukcyjnych zachowań. Omówiono genetykę, epidemiologię występowania tych zaburzeń z podziałem na płeć, różnicowanie z innymi zaburzeniami wieku rozwojowego w tym z ADHD. Prześledzono dynamikę i obraz kliniczny zaburzeń wraz z rozwojem dziecka. Uznano, że wzorce destrukcyjnego zachowania powstają wskutek kombinacji neurobiologicznych czynników ryzyka, zaburzeń przywiązania, niewłaściwych praktyk rodzicielskich i patologicznego środowiska rodzinnego.

Abstract

The study discusses the qualification criteria of oppositional defiant disorder and conduct disorders according to DSM IV TR. These disorders occur in the children and adolescents population. The oppositional defiant disorder is manifested as inadequate for a particular age behavior, tenacious, unpleasant, argumentative, rebellious, purposefully irritating, sensitive, revengeful tending to blame others for own offences and negligent conduct. The oppositional defiant disorder usually precedes conduct disorders development; and the conduct behavior encompasses the defiant attitude; however, only up to 25% of children with oppositional defiant disorder in the pre-school age develop the conduct disorders later on. Conduct disorders include various forms of destructive behaviors. Genetics, epidemiology of the prevalence of these disorders by gender, differential diagnosis with other disorders of the developmental age, including ADHD, have been researched and discussed. Dynamics and clinical picture of the disorders along with the development of the child, have been investigated. It was discovered that the patterns of disruptive behaviors come up as a result of combination of neurobiological risk factors, attachment disorders, inadequate parental practices as well as pathological family environment.

Słowa kluczowe

zaburzenia opozycyjno-buntownicze, zaburzenia zachowania, DSM IV TR

Keywords

oppositional defiant disorder, conduct disorder, DSM IV TR

Calendar

Listopad 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30