Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Właściwości psychometryczne Kwestionariusza do Badania Zaburzeń Odżywiania u Mężczyzn (KBZOM)

Psychometric properties of Improper Attitude Towards Eating Behaviour Questionnaire in Men (KBZOM)

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(1): 82-88

Beata Pawłowska1, Ewa Rzeszutko2, Emilia Potembska3

1 Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Samodzielna Pracownia Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
3 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
 

Streszczenie

W artykule przedstawiono etapy budowy Kwestionariusza do Badania Zaburzeń Odżywiania u Mężczyzn (KBZOM) autorstwa Beaty Pawłowskiej i Zofii Stankiewicz. W pierwszym etapie utworzono kwestionariusz składający się z 90 pytań opisujących objawy zaburzeń odżywiania, cechy negatywnego obrazu siebie oraz bigoreksji u mężczyzn. Pierwotną wersją kwestionariusza przebadano 90 mężczyzn, w wieku 22 lat. W kolejnym etapie pracy wykonano analizę czynnikową, na podstawie której wyodrębniono trzy czynniki, którym nadano nazwy: (1) Bigoreksja, (2) Negatywny obraz własnego ciała, (3) Objadanie się i radzenie sobie z emocjami. Odrzucono itemy o najniższych ładunkach czynnikowych oraz o najniższych wskaźnikach swoistości czynnikowej. Ostateczna wersja kwestionariusza KZPO składa się z 65 pytań. Współczynniki rzetelności dla poszczególnych czynników są wysokie i wynoszą: dla czynnika Bigoreksja α=0,97; dla czynnika - Negatywny obraz własnego ciała α=0,96, dla czynnika objadanie się i radzenie sobie z emocjami α=0,95. Wyodrębnione trzy czynniki wyjaśniają w sumie 62% wariancji, Kwestionariusz (KBZOM) stanowi krótkie, posiadające dobre właściwości psychometryczne narzędzie, służące do badania różnych wymiarów zaburzonych postaw wobec odżywiania u mężczyzn. 

Abstract

The article presents stages of construction of Eating Disorder Questionnaire for Men (KBZOM) created by Beata Pawłowska and Zofia Stankiewicz. In the first stage, the questionnaire consisting of 90 questions was created, which described symptoms of eating disorders, characteristics of negative self-esteem and bigorexia among 22 years old men. In the next stage, factoral analysis was completed. As a result of this analysis three factors were selected: 1) Bigorexia, 2) negative self-esteem, 3) overeating and coping with emotions. Items with the lowest factorial loads and the lowest rates of specificity factor were rejected. The final version of KZPO questionnaire consists of 65 questions. Reliability coefficients for each factor are high and are as follows: for bigorexia α = 0.97, for negative body image α = 0.96, for overeating and coping with emotions α = 0.95. The selected three factors explain 62% of the total variance; the Questionnaire (KBZOM) is short, with good psychometric tool used to study the various dimensions of disordered eating attitudes in men.

Słowa kluczowe

zaburzenia odżywiania, kwestionariusz, bigoreksja

Keywords

eating disorders, questionnaire, bigorexia

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31