Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Ultrastructural evaluation of renal tubular epithelial cells of the rats’ kidneys after anthracyclines therapy

Ultrastrukturalna ocena komórek nabłonka kanalików nerkowych po terapii antracyklinami

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(1): 109-112

Agnieszka Pedrycz1, Piotr Siermontowski2, Dorota Polz3,
Janusz Kocki4, Agnieszka Puchalska-Kosiecz5

1 Department of Histology and Embryology with Laboratory of Experimental Cytology, Medical University of Lublin, 20-080 Lublin, Poland
2 Military Institute of Medicine, Maritime & Hyperbaric Medicine Department, Gdynia Poland
3 Departament of Virology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
4 Laboratory of Clinical Genetics, Medical University of Lublin, 20-080 Lublin, Poland
5 Ith Department Oncologic Gynecology et Gynecology Medical University of Lublin, Poland

Abstract

Anthracyclines are antineooplastic antibiotics. In the present study Adriamycin (ADR) induced apoptosis of renal tubular epithelial cells. The study material consisted of Wistar female rats, which were divided into 2 control and 2 experimental groups. Experimental groups: rats treated with a single intraperitoneal dose of Adriamycin - 5 mg/kg body weight and decapitated after 4 (gr. I) and 7 (gr. III) weeks. Control groups: rats treated with a single intraperitoneal dose of 0.9% NaCl- 0.5ml and decapitated after 4 (gr. II) and 7 (gr. IV) weeks. Semi-thin - 0.5-0.7 μm and ultrathin - 60nm slideswere prepared from left kidneys segments taken from the rats. Under electron and light microscope using semi-thin slides we observed apoptosis of kidney’ cells. In experimental groups a large number of cells showed damaged pyknotic nuclei of reduced perimeter, changed shape and dark blue-black in semi-thin specimens. Naked pyknotic nuclei were visible in the renal tubular lumen. Those changes increased in the time of the experiment.

Streszczenie

Antracykliny są antybiotykami przeciwnowotworowymi. W niniejszym doświadczeniu adriamycyna (ADR) wywołała apoptozę komórek nabłonka kanalików nerkowych. Materiał do badań składał się z samic szczura szczepu Wistar, które zostały podzielone na 2 kontrolne i 2 doświadczalne grupy. Grupy doświadczalne: szczury, którym podano jednorazową dootrzewnową dawkę Adriamycyny - 5 mg/kg masy ciała i dekapitowano po 4 (gr. I) i 7 (gr. III) tygodniach. Grupy kontrolne: szczury, którym podano jednorazową dootrzewnową dawkę 0,9% NaCl - 0,5 ml i dekapitowano po 4 (gr. II) i 7 (gr. IV) tygodniach. Z wycinków pobranych nerek wykonano preparaty półcienkie 0.5-0.7 μm i ultracienkie - 60nm oglądane następnie pod mikroskopem świetlnym i elektronowym. Obserwowano nasiloną apotozę komórek nabłonka kanalików nerkowych. W grupach doświadczalnych znaczna część komórek zawierała pyknotyczne jądra o zmniejszonej średnicy, zmienionym kształcie i ciemnym, niebiesko-czarnym kolorze, obserwowanym na preparatach półcienkich. Nagie, pyknotycze jądra komórkowe widoczne były również w świetle kanalików nerkowych. Opisywane zmiany nasiliły się, w czasie trwania doświadczenia.

Słowa kluczowe

ultrastruktura komórek nabłonka kanalików nerkowych, preparaty półcienkie, apoptoza, adriamycyna

Keywords

ultrastructure of renal tubular epithelial cells, semi thin slides, apoptosis, adriamycin

Calendar

Listopad 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30