Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Number 2

Stres a debriefing – definicje i aktualne kontrowersje

Monika Talarowska, Antoni Florkowski, Katarzyna Wachowska, Piotr Gałecki

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(2): 132-136


Ocena wpływu środowiska hiperbarycznego  narkozy azotowej na sprawność umysłową i percepcyjną podczas saturowanych ekspozycji powietrznych za pomocą testów arytmetrycznych

Piotr Siermontowski, Zdzisław Kobos, Romuald Olszański, Agnieszka Pedrycz, Robert Koktysz, Zbigniew Dąbrowiecki, Grzegorz Zając

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(2): 137-140


Jakość życia – definicje i sposoby jej ujmowania

Ewa Papuć

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(2): 141-145


Zaburzenia psychiczne a nadczynność tarczycy

Marek Derkacz, Magdalena Michałojć-Derkacz, Iwona Chmiel-Perzyńska, Marcin Olajossy

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(2): 146-151


TYM TEST – nowe narzędzie diagnostyczne w ocenie funkcji poznawczych – badanie mieszkańców domu opieki społecznej

Marek Derkacz, Iwona Chmiel-Perzyńska, Agnieszka Kowal, Joanna Pawlos, Magdalena Michałojć-Derkacz, Marcin Olajossy, Krzysztof Marczewski

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(2): 152-159


Depresja czy choroba Addisona-Biermera – trudności diagnostyczne. Opis przypadku

Anna Wójcicka, Aldona Stodulska-Blaszke, Aneta Perzyńska-Starkiewicz

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(2): 160-162


Zespół napięcia przedmiesiączkowego i przedmiesiączkowe zaburzenia dysforyczne – problem z pogranicza psychiatrii i ginekologii

Marcin Olajossy, Aneta Gerhant

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(2): 163-170


Aspekty psychiatryczno-terapeutyczne transowych rytuałów muzyczno-tanecznych w wybranych tradycyjnych kulturach

Henryk Welcz

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(2): 171-174


Udział graficznych technik projekcyjnych w diagnozie zaburzeń psychicznych

Joanna Kalinowska-Tomala, Beata Pawłowska

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(2): 175-178


Uzależnienie od Internetu a relacje z rodzicami dziewcząt będących dziećmi alkoholików

Beata Pawłowska, Emilia Potembska, Elżbieta Gleba, Joanna Kalinowska-Tomala, Konrad Krawczyński

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(2): 179-183


Relacje z rodzicami a zaburzone postawy wobec odżywiania się u dziewcząt będących dziećmi alkoholików

Beata Pawłowska, Emilia Potembska, Marcin Olajossy, Aneta Gerhant, Elżbieta Gleba, Konrad Krawczyński

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(2): 184-190


Objawy psychopatologiczne u pacjentów po przebytym zawale serca

Marcin Olajossy, Agata Koprianiuk

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(2): 191-194


Poziom zapotrzebowania na stymulację u osób po pierwszym zawale serca

Agata Koprianiuk, Marcin Olajossy

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(2): 195-197


Opinie i potrzeby pacjentów dotyczące funkcjonowania w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym

Aneta Perzyńska-Starkiewicz, Izabela Zakrocka, Ewa Stelmach

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(2): 198-200


Puzzle psychozy poporodowej – pozycja nozologiczna, czynniki ryzyka, prognoza

Hanna Karakuła, Paulina Łukasik, Dariusz Juchnowicz, Alina Pitucha, Anna Lecyk

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(2): 205-209


Związek pomiędzy przemocą ze strony partnera a występowaniem skarg i chorób somatycznych

Hanna Karakuła, Paulina Łukasik, Dariusz Juchnowicz, Alina Pitucha, Anna Lecyk

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(2): 205-209


Ocena mitochondrialnej drogi indukcji sygnału do apoptozy wywołanej L-argininą w hepatocytach szczura

Agnieszka Pedrycz, Ewa Zwierzyńska, Marcin Orłowski, Agata Zając, Mariusz Zwierzyński

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(2): 213-216


Ocena receptorowej drogi programowanej śmierci komórek nabłonka kanalików nerkowych indukowanej zmianami hormonalnymi ...

Agnieszka Pedrycz, Grzegorz Zając, Mariusz Zwierzyński, Agata Zając

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(2): 217-220


Objections to organ transplantation from brain dead donors

Sylwia Maria Olejarz

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(2): 221-223


Bezpieczeństwo odkażania pochwy 3% alkoholowym roztworem jodu: ocena funkcji tarczycy u kobiet bez czynników ryzyka chorób tarczycy

Grażyna Orlicz-Szczęsna, Andrzej Biłan, Jolanta Zdanowska

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(2): 224-227


Safety of iodinated contrast media in patients with no risk factors for thyroid gland disease: thyroid function assessment after computer tomography with the use of iodine contrast media

Grażyna Orlicz-Szczęsna, Andrzej Biłan, Jolanta Zdanowska

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(2): 228-231

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30