Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Ocena wpływu środowiska hiperbarycznego – narkozy azotowej na sprawność umysłową i percepcyjną podczas saturowanych ...

Assessment on the impact of hyperbaric environment – nitrogen narcosis on brain functions and perception during air saturation by use of arithmetic test

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(2): 137-140

Piotr Siermontowski1, Zdzisław Kobos2, Romuald Olszański1,
Agnieszka Pedrycz3, Robert Koktysz4, Zbigniew Dąbrowiecki1, Grzegorz Zając5

1 Department of Maritime & Hyperbaric, Medicine Military Institute of Medicine, Gdynia
2 Chair of Occupational and Stress Psychology, Cardinal Stefan Wyszynski University, Warsaw
3 Department of Histology and Embryology with Laboratory of Experimental Cytology, Medical University of Lublin
4 Department of Pathology, Military Institute of Medicine, Warsaw
5 Department of Rehabilitation, Provincial Specialist Hospital in Chełm

Streszczenie

Ocena wpływu środowiska hiperbarycznego  narkozy azotowej na sprawność umysłową i percepcyjną podczas saturowanych ekspozycji powietrznych za pomocą testów arytmetrycznych 

 

Nurkowania militarne i większość nurkowań rekreacyjnych odbywa się na głębokościach nieprzekraczających 30 m., natomiast często są nurkowaniami długotrwałymi. Postanowiono zbadać wpływ narkozy na sprawność umysłową i percepcję podczas nurkowań w zakresie głębokości 12-30 m. W tym celu zastosowano test arytmetyczny.

Nurkowie wykonywali symulowane saturowane nurkowania powietrzne, rozwiązując testy arytmetyczne przed nurkowaniem, po osiągnięciu maksymalnej głębokości podczas każdego dnia ekspozycji i po jej zakończeniu. Badanie polegało na sumowaniu ciągów 5-o cyfrowych. Mierzono czas wykonania testu, oraz ilość popełnionych błędów. Wyniki poddano analizie statystycznej określając wpływ narkozy azotowej na prawidłowość wykonywania testów.
Stwierdzono istotny wpływ hiperbarii powietrznej na wyniki testu arytmetycznego. Zmiany obserwowano w zależności od głębokości i od czasu trwania ekspozycji.

Abstract

The air as a breathing factor in the depth of 30 m and more carries a significant risk of nitrogen narcosis, and it increases with rising depth. The symptoms of narcosis make underwater tasks more or less difficult.
Military diving and most of recreational diving take place at depth up to 30 m, but it last for a long time. It was decided to examine the impact of narcosis on mental performance and perception during dives to depths of 12 to 30m. In this purpose, the arithmetic tests were used.
Divers performed simulated saturated air dives, solving arithmetic tests before diving, after reaching a maximum depth during each day of the exposure and after the dive. The study was based on the summation of the 5-numeral sequence. Time of the test and the number of mistakes was measured. The results were statistically analyzed by specifying the impact of the nitrogen narcosis on the validity of the tests.
A significant impact of air hiperbaria on arithmetic test was observed. According to the depth and duration of the exposure, changes were observed.

Słowa kluczowe

nurkowanie, narkoza azotowa, wydolność umysłowa

Keywords

diving, nitrogen narcosis, mental efficiency

Calendar

Kwiecień 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30