Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Jakość życia – definicje i sposoby jej ujmowania

Quality of life-definitions and different types of approach

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(2): 141-145

Ewa Papuć

Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Jednoczesny wzrost zainteresowania kosztami opieki zdrowotnej, konieczność oceny skuteczności i efektywności leczenia wspólnie przyczyniły się do wzrostu zainteresowania problematyką jakości życia w medycynie. Stosowane dotychczas wskaźniki epidemiologiczne, takie jak chorobowość, zapadalność, czas przeżycia oraz wskaźniki kliniczne i funkcjonalne stały się niewystarczające do oceny wielu chorób. Stało się tak, dlatego że na ocenę stanu osób chorujących mogą mieć wpływ różne zmienne, nie tylko ogólny stan zdrowia czy sprawność fizyczna, ale także dobrostan emocjonalny, możliwość uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym. Dlatego do oceny następstw chorób wprowadzono również ocenę jakości życia. Wiadomo obecnie, że stan zdrowia i jakość życia są odrębnymi pojęciami. Jakość życia jest aktualnie istotnym i stosowanym równolegle z oceną kliniczną oraz funkcjonalną wyznacznikiem skuteczności terapii, powszechnie stosowanym podczas testowania nowych metod leczniczych wielu schorzeń.

Abstract

Increasing interest in the costs of medical care, necessity to assess efficacy and efficiency of treatment led to increasing interest in the subject of quality of life in medicine. Epidemiological measures used so far, such as morbidity, prevalence or life expectancy as well as clinical measures became insufficient to assess many illnesses. This happened, because assessment of the functioning of the ill people may be influenced by many factors, not only general health state or physical state but also their emotional wellbeing, possibility of participation in family and social life. Thus, quality of life was introduced to medical sciences for the assessment of the consequences of many disorders. Presently it is known that quality of life and health status are different constructs. Quality of life is presently a vital and used together with clinical and functional assessment outcome measure, which allows to assess efficacy of the therapy, and is commonly used while introducing new therapeutical methods.

Słowa kluczowe

jakość życia

Keywords

quality of life

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30