Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Depresja czy choroba Addisona-Biermera – trudności diagnostyczne. Opis przypadku

Depression or Addison-Biermer disease – difficulties in the diagnosis. Case report

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(2): 160-162

Anna Wójcicka, Aldona Stodulska-Blaszke, Aneta Perzyńska-Starkiewicz

Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 

Streszczenie

Streszczenie
Celem pracy było przedstawienie przypadku rzadko obecnie spotykanych ciężkich i nietypowo przebiegających powikłań psy-chiatrycznych i neurologicznych w przebiegu choroby Addisona-Biermera – wyprzedzających rozpoznanie tej choroby. Autorki przed-stawiły historię choroby 47 letniej kobiety, u której objawy depresyjne były pierwszym objawem choroby Addisona Biermera i na kilka lat poprzedziły pojawienie się zespołu neurologicznego. Właściwe rozpoznanie zostało ustalone po długotrwałej diagnostyce i wykluczeniu innych zespołów chorobowych. Przebieg choroby był bardzo ciężki i pomimo intensywnego leczenia objawy zespołu neurologicznego nie wycofały się całkowicie.

Abstract

The aim was to present a case rarely encountered today, and unusually heavy running psychiatric and neurological complications in the course of Addison's-Biermer disease –pre-emptive diagnosis of this disease. The authors presented a history of the 47 year old woman who’s symptoms of depression were the first symptoms of Addison's-Biermer disease, and preceded appearance of the neuro-logical syndrome for several years. A proper diagnosis was established after long-term diagnosis and exclusion of other syndromes. The disease course was very heavy, and despite intensive treatment of neurological symptoms have not withdrawn completely.

Słowa kluczowe

depresja, choroba Addisona-Biermera, witamina B12

Keywords

depression, Addison-Biermer disease, vitamin B12

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30