Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Zespół napięcia przedmiesiączkowego i przedmiesiączkowe zaburzenia dysforyczne – problem z pogranicza psychiatrii i ginekologii

Premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder – problem on the border of psychiatry and gynecology

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(2): 163-170

Marcin Olajossy, Aneta Gerhant

Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Wiele kobiet w wieku reprodukcyjnym, w fazie lutealnej cyklu miesiączkowego doświadcza pewnych dolegliwości natury somatycznej i psychicznej. U 20% z nich nasilenie tych objawów jest istotnie kliniczne. Wiele kobiet z tej grupy spełnia kryteria zespołu napięcia przedmiesiączkowego (PMS). Przedmiesiączkowe zaburzenia dysforyczne (PMDD) są bardziej nasiloną i upośledzającą funkcjonowanie formą zespołu napięcia przedmiesiączkowego i występują u 5 do 8% miesiączkujących kobiet. Diagnoza PMS/PMDD powinna być potwierdzona prospektywnie w 2 kolejnych cyklach menstruacyjnych. Istotne jest również wykluczenie innych zaburzeń psychicznych i somatycznych, których objawy mogą ulegać zaostrzeniu w fazie lutealnej cyklu. Nie jest znana dokładna etiologia zespołów przedmiesiączkowych. Wyniki badań sugerują, że czynnikiem predysponującym do wystąpienia PMS/PMDD jest nadmierna wrażliwość na fizjologiczne wahania stężeń hormonów płciowych. Konsekwencją tego zjawiska są prawdopodobnie zaburzenia neurotransmisji serotoninergicznej i gabaergicznej. Istnieje kilka skutecznych opcji terapeutycznych tych zespołów: leki przeciwdepresyjne o serotoninergicznym mechanizmie działania (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, wenlafaksyna i klomipramina), doustne środki antykoncepcyjne zwierające drospirenon oraz agoniści GnRH. Prezentowany artykuł jest krótkim przeglądem aktualnych danych na temat epidemiologii, neurobiologii i metod leczenia PMS/PMDD.

Abstract

Many women in their reproductive years experiance some somatic and emotional symptoms in luteal phase of menstrual cycle. Clinically significant premenstrual symptoms occur in at least 20% of them. Many women in this group meet diagnostic criteria for premenstrual syndrom (PMS). Premenstrual disphoric disorder (PMDD) represents the more severe and disabling spectrum of premenstrual syndrome and occurs in an estimated 5% to 8% of menstruating women. The diagnosis of PMS/PMDD should be confirm by prospective symptoms charting in 2 menstrual cycles. It is essential to exclude other somatic or psychiatric disorders which symptoms can aggravate in luteal phase of cycle. The precise etiology of premenstrual syndroms is currently unknown. Recent evidence suggest that hypersensitivity to cyclical variations in level of gonadal hormones can predispose to PMS/PMDD. Dysregulation of serotoninergic and gabaergic neurotransmition are propably the consequence of this phenomenon. Several effective treatment option of that syndroms exist: serotoninergic antidepresant medications (selective serotonin reuptake inhibitors, venlafaxin, clomipramin), oral contraceptives that contain drosperinon and GnHR agonists. The present article provide a brief review of current information on the epidemiology, neurobiology and treatment of PMS/PMDD.

Słowa kluczowe

przedmiesiączkowe zaburzenia dysforyczne, zespół napięcia przedmiesiączkowego

Keywords

premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30