Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Udział graficznych technik projekcyjnych w diagnozie zaburzeń psychicznych

Usage of selected graphic projection techniques in the diagnosis of mental disorders

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(2): 175-178

Joanna Kalinowska-Tomala, Beata Pawłowska

Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wybranych technik projekcyjnych oraz ich użyteczności w diagnozie różnych chorób psychicznych. Od wielu lat metody rysunkowe cieszą się dużą popularnością i stanowią ważny element warsztatu psychologa klinicznego. W pracy zajęłam się głównie takimi technikami rysunkowymi jak : Rysunek Postaci Ludzkiej oraz Test Rysunku Rodziny. Zwróciłam uwagę na pewne istotne wskaźniki cech patologicznych występujących w rysunkach osób chorych psychicznie. Obecnie podkreśla się przydatność rysunku w procesie poznawania pacjenta, wydaje się on również nieodzowny w czasie samej psychoterapii. Mniej popularną ale stanowiącą cenny materiał diagnostyczny metodą jest psychologiczna analiza pisma. Problematyka wpływu różnych zaburzeń psychicznych na pismo od dawna budziła duże zainteresowanie psychologów – szczególnie z punktu widzenia diagnozy. Badania nad pismem osób chorych psychicznie dowodzą, że objawy psychopatologiczne znajdują odbicie w piśmie w postaci modyfikacji znaków graficznych. Wymienione metody należy traktować jako dodatkowe i posługiwać się nimi z należytą ostrożnością. Dokonywanie interpretacji psychologicznej na bazie graficznych technik projekcyjnych budzi nadal wiele kontrowersji i wymaga dużego doświadczenia klinicznego.


 

Abstract

The aim of the publication is to present selected projective methods and their usefulness in diagnosis of mental disorders. The drawing technics are very popular since many years and they constitute important element of psychological diagnostic workshop. This publication is focused on the drawing technics as: Human Figure Drawing Test, Family Drawing Test. The indicators of psychopathological features appearing in the drawings of mentally ill persons are pointed. The usefulness of the drawings is stressed in the process of understanding of the patient. The drawings are indispensable in the process of psychotherapy. Less popular but very valuable diagnostic material is psychological analysis of handwritings. The impact of mental disorders on the handwriting was very much of interest of psychologists since long time. The mostly it was from diagnostic perspective. The research on the handwriting of mentally ill persons shows that the certain symptoms of mental disorders are manifested in the handwriting by the modification of the graphic signs. The presented methods should be interpreted as additional and should be used with adequate caution. Making the psychological interpretation on the basis of graphic projective methods is still controversial and must be used with very good clinical experience.

Słowa kluczowe

techniki projekcyjne, hipoteza projekcyjna, projekcja, psychologiczna analiza pisma

Keywords

projective methods, projection hypothesis, projection, psychological analysis of handwritings

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30