Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Uzależnienie od Internetu a relacje z rodzicami dziewcząt będących dziećmi alkoholików

Internet addiction of daughters of alcoholics and their relationships with alcoholic parents

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(2): 179-183

Beata Pawłowska1, Emilia Potembska2, Elżbieta Gleba3,
Joanna Kalinowska-Tomala2, Konrad Krawczyński2

1 Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
3 Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Celem pracy było udzielenie odpowiedzi na następujące problemy badawcze:
  • czy i jakie różnice występują w zakresie objawów uzależnienia od Internetu u dziewcząt będących i niebędących dziećmi alkoholików?
  • czy i jakie zależności występują między objawami uzależnienia od Internetu a relacjami w rodzinach dziewcząt będących dziećmi alkoholików?
Grupa badana i metody: Badaniami objęto grupę 216 dziewcząt, w wieku od 16 do 19 roku życia, które były uczennicami liceum ogólnokształcącego. Dziećmi alkoholików były 23 badane uczennice.
W pracy zastosowano: Kwestionariusz socjodemograficzny i Ankietę do badania uzależnienia od Internetu autorstwa Emilii Potembskiej, Internet Addiction Test, autorstwa Young, Kwestionariusz do Badania Uzależnienia od Internetu (KBUI) autorstwa Beaty Pawłowskiej i Emilii Potembskiej oraz Kwestionariusz do Badania Zaburzonych Relacji w Rodzinie autorstwa Beaty Pawłowskiej.
Wyniki i wnioski: Na podstawie przeprowadzonych analiz statystycznych sformułowano następujące wnioski: 1. Dziewczęta będące dziećmi alkoholików istotnie częściej traktują Internet i gry komputerowe jako sposób ucieczki od trudnej rzeczywistości i środek dający poczucie szczęścia. 2. Doświadczanie przez dzieci w rodzinie przemocy psychicznej i fizycznej współwystępuje z korzystaniem przez nie z pornografii internetowej oraz graniem w agresywne gry komputerowe. 3. Dzieci doświadczające w rodzinie braku akceptacji, zrozumienia, odrzucenia i obojętności uważają, że jedynie w kontaktach przez Internet mogą wyrażać swoje prawdziwe uczucia, opinie, problemy oraz uzyskać akceptację i zrozumienie.

Abstract

The aim of this study was to find answers to the following research problems (issues) :
  • Are there any differences in the symptoms of internet addiction among girls who are children of alcoholics and those who do not have alcoholic parents and what are they ?
  • Are there any dependencies between the symptoms of internet addiction and family relationships in the families of daughters of alcoholic parents and what are they ?
Methods and the examined group: The investigation included a group of 216 girls, aged from 16 to 19 years, who were high school students. 23 of the examined students had alcoholic parents. In the research the following tools were used : a socio-demographic Questionnaire, Survey to Examine the Internet Abuse created by Emilia Potembska, Internet Addiction Test created by Young, Questionnaire for Internet Addiction Studies (KBIU) created by Beata Pawłowska and Emilia Potembska, and The Questionnaire for the study of disturbed relationships in the family created by Beata Pawłowska.
Results and conclusions: On the basis of the statistical analysis the following conclusions were drawn: 1. Daughters of alcoholics significantly more often treat the Internet and computer games as a way to forget about their reality and make themselves happy. 2. Mental and physical abuse of children who have alcoholic parents correlates with the children`s use of the web pornographic pages and playing violent computer games. 3. Children who lack acceptance, understanding and feel rejected by their families are of the opinion that only the Internet can give them a chance to express their true feelings, opinions , share their problems and gain acceptance and understanding.

Słowa kluczowe

uzależnienie od Internetu, uzależnienie od alkoholu, rodzina

Keywords

Internet addiction, alcohol addiction, family

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30