Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Objawy psychopatologiczne u pacjentów po przebytym zawale serca

Psychopathologic symptoms in post-myocardial infarction patients

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(2): 191-194

Marcin Olajossy1, Agata Koprianiuk2

1 Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 SPZOZ w Parczewie Oddział Internistyczno-Kardiologiczny

Streszczenie

Celem pracy było porównanie nasilenia wybranych objawów psychopatologicznych u osób po przebytym zawale serca i u osób zdrowych.
Grupa badana i metody: Badaniami objęto grupę 60 osób. Grupę kliniczną stanowiło 30 pacjentów po przebytym pierwszym zawale serca oraz 30 osób zdrowych (grupa kontrolna). W grupie klinicznej było 60% mężczyzn i 40% kobiet. W pracy zastosowano Kwestionariusz socjodemograficzny własnej konstrukcji oraz Kwestionariusz Objawów HSCL (The Hopkins Symptom Checklist).
Wyniki i wnioski: Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano następujące wnioski: 1. Pacjenci po przebytym zawale serca uzyskali wyższe wyniki w zakresie wszystkich skal wyodrębnionych w Kwestionariuszu HSCL, w porównaniu do osób zdrowych. 2. Dominującym objawem psychopatologicznym u osób po przebytym zawale serca jest depresja.

Abstract

The study aimed to assess severity/features of psychopathologic symptoms in post-myocardial infarction patients in comparison to clinically healthy people.
Study group and methods: Research was conducted in a group of 60 people. Clinical group included 30 patients (60% of males and 40% of females) after first myocardial infarction and 30 healthy people (control group). All the patients were assessed using sociodemographic questionnaire worked out by the authors and Hopkins Symptom Checklist (HSCL).
Results and conclusions: Based on obtained results the following conclusions were made: 1. Patients after myocardial infarction showed higher results in all scales contained in HSCL Questionnaire in comparison to healthy people. 2. Depression is the dominating psychopathological symptom in post-myocardial infarction patients.

Słowa kluczowe

zawał serca, zaburzenia nerwicowe

Keywords

myocardial infarction, neurotic disorders

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30