Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Poziom zapotrzebowania na stymulację u osób po pierwszym zawale serca

Level of demand for stimulation in post-myocardial infarction patients

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(2): 195-197

Agata Koprianiuk1, Marcin Olajossy2

1 SPZOZ w Parczewie Oddział Internistyczno - Kardiologiczny

2 Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Celem pracy było porównanie poziomu zapotrzebowania na stymulację u osób po przebytym zawale serca i u osób zdrowych.
Grupa badana i metody: Badaniami objęto grupę 60 osób. Grupę kliniczną stanowiło 30 pacjentów po przebytym pierwszym zawale serca oraz 30 osób zdrowych (grupa kontrolna). W grupie klinicznej było 60% mężczyzn i 40% kobiet. W pracy zastosowano Kwestionariusz socjodemograficzny własnej konstrukcji oraz Skalę Poszukiwania Doznań M. Zuckermana (Sensation Seeking Scale) w polskiej adaptacji E. Oleszkiewicz-Zsurzs.
Wyniki i wnioski: Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano następujące wnioski: 1. Pacjenci po przebytym zawale serca nie różnią się od osób zdrowych w zakresie poziomu zapotrzebowania na stymulację.

Abstract

The aim of the study was to assess level of demand for stimulation in patients after myocardial infarction in comparison to healthy people.
Study group and methods: Research was conducted in a group of 60 people. Clinical group comprised 30 patients after first myocardial infarction and 30 healthy people 30 (control group). Clinical group included 60% of males and 40% of females. All the patients were assessed using sociodemographic questionnaire worked out by the authors and Zukerman's Sensation Seeking Scale adapted by E. Oleszkiewicz-Zsurzs.
Results and conclusions: Based on obtained results the following conclusions were made: 1. Stimulation demand level did not differ between the group of patients after myocardial infarction and the control group of healthy people.

 

Słowa kluczowe

zawał serca, osobowość, zapotrzebowanie na stymulację

Keywords

myocardial infarction, personality, demand for stimulation

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30