Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Puzzle psychozy poporodowej – pozycja nozologiczna, czynniki ryzyka, prognoza

Abstract

REVIEW PAPER
Curr Probl Psychiatry 2011; 12(2): 201-204

Hanna Karakuła1, Alina Pitucha2, Paulina Łukasik1,
Dariusz Juchnowicz3, Anna Lecyk1

1 Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
3 Wydział Psychologii Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku

Streszczenie

Cel: Celem pracy był przegląd literatury związanej z problematyką psychoz poporodowych pod kątem oceny czynników ryzyka i prognozy.
Metoda: Dokonano przeglądu bazy Medline, wpisując słowa klucze: psychoza poporodowa, czynniki ryzyka, prognoza oraz deskryptory czasowe: 1995-2011.
Wnioski: 1. Psychoza poporodowa głęboko narusza relacje matko-dziecko, stanowiąc poważne wyzwanie diagnostyczno-terapeutyczne. 2. Czynniki ryzyka psychozy poporodowej najpełniej odzwierciedla model biopsychospołeczny. 3. Rokowanie odnośnie PP jest zwykle korzystne, z całkowitą remisją objawów i dobrze zachowanym funkcjonowaniem społecznym i zawodowym, pomimo znacznej liczby nawrotów zarówno wywoływanych kolejnymi porodami, jak i bez ewidentnych czynników spustowych oraz podwyższonej częstości samobójstw. 4. Istnieje potrzeba stworzenia programów profilaktycznych, mających na celu objęcie opieką wielospecjalistyczną kobiet z wysokim rozwojem PP zarówno w okresie ciąży, jak i okresie poporodowym.

Abstract

Aim: The purpose of this paper was to conduct a literature review on postpartum psychosis focusing upon the evaluation of its risk factors and prognosis.
Method: A literature search was conducted in Medline for studies published between 1990 and 2011, using the key words: ‘postpartum psychosis’, ‘risk factors’, and ‘prognosis’.
Conclusions:1. Postpartum psychosis severely disturbs the mother-child/infant relationship, posing a serious diagnostic and therapeutic challenge. 2. Risk factors for postpartum psychosis are most accurately reflected in the biopsychosocial model. 3. With a complete remission of symptoms and a well-preserved social and occupational functioning, the prognosis for PP is generally favorable in spite of a high rate of puerperal and nonpuerperal relapses and an increased frequency of suicide. 4. There is a need for preventive programmes providing multi-speciality care for women at high risk of PP throughout pregnancy and during the postpartum period.

Słowa kluczowe

psychoza poporodowa, czynniki ryzyka, prognoza

Keywords

postpartum psychosis, risk factors, prognosis

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30