Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Związek pomiędzy przemocą ze strony partnera a występowaniem skarg i chorób somatycznych

The relationship between intimate partner abuse and somatic complaints and illnesses

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(2): 205-209

Hanna Karakuła1, Paulina Łukasik1, Dariusz Juchnowicz2, Alina Pitucha3, Anna Lecyk1

1 Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Wydział Psychologii Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku
3 Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Przemoc w bliskich związkach powoduje nie tylko konsekwencje psychiczne i krótkotrwałe konsekwencje fizyczne. Przewlekły stres i strach powodują wywołują skutki zdrowotne, których objawy dotyczyć mogą różnych narządów i układów.

Celem pracy był przegląd literatury dotyczącej przemocy domowej pod kątem rozpowszechnienia tego zjawiska w praktyce lekarza rodzinnego ze szczególnym uwzględnieniem zgłaszanych skarg somatycznych i współwystępujących chorób somatycznych.

Wnioski: 1. Pomimo wzrastającej świadomości społecznej dotyczącej przemocy domowej prawdziwa skala tego zjawiska pozostaje trudna do oszacowania. 2. Kobiety będące ofiarami przemocy częściej szukają pomocy medycznej, zgłaszając więcej skarg na objawy somatyczne, mając także większe ryzyko rozwoju chorób somatycznych. 3. W związku z dużą częstością występowania przemocy domowej, jej konsekwencjami zarówno w sferze psychicznej, jak i zdrowiu somatycznym niezwykle ważne wydaje się podjęcie badań w tym zakresie oraz stworzenie programów mających na celu zwiększenie uwrażliwienia pracowników służby zdrowia na jej nawet niewielkie sygnały.


Abstract

Intimate partner abuse causes not only mental disorders and short-term physical problems. Chronic stress and fear have long-term health consequences concerning various organs and systems.

Aim of the presented work was to review available literature on the prevalence of domestic violence in general practice, with a focus on patients’ somatic complaints and co-occurring illnesses.

Conclusions: 1. Despite raising public awareness of domestic violence, the full scale of the phenomenon is difficult to estimate. 2. Women experiencing abuse are more likely to seek for medical help, having more somatic complaints and an increased risk of developing somatic illnesses. 3. Due to the high frequency of domestic violence, its serious consequences for both mental and physical health, there is a need of undertaking further research in this area and developing programs aimed at sensitizing health care workers to its early warning signs.

Słowa kluczowe

przemoc domowa, przemoc w bliskich związkach, choroby somatyczne, skargi somatyczne 

Keywords

domestic violence, intimate partner abuse, somatic illnesses, somatic complaints

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30