Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Typologia uzależnienia alkoholowego według Lescha – opis kliniczny

Lesch Alcoholism typology – clinical picture

REWIEV PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 256-259

Katarzyna Iwanicka1, Dariusz Malicki1, Marcin Olajossy2

1 Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu ZLO WOTUiW, Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie (COTUA)
2 Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

W artykule przedstawiono typologię uzależnienia od alkoholu autorstwa Otto Lescha. Omawiana typologia została stworzona w oparciu o badania długoterminowe pacjentów, a analizowane dane dotyczyły przyczyn sięgania po alkohol, rysów osobowościowych pacjentów, jak również obejmowała analizę ich funkcjonowania w oparciu o parametry neurofizjologiczne. Pierwszy typ – tzw. model alergii związany jest z ciężkimi objawami abstynencyjnymi, takimi jak drżenie, tachykardia czy niepokój, a alkohol spożywany jest jako „lek” przeciwdziałający tym objawom. Typ II, określany jako tzw. model lęku, dotyczy osób, u których pierwotne są zaburzenia lękowe, a alkohol konsumowany jest w celu obniżenia napięcia. W przypadku pacjentów zaklasyfikowanych do typu III, alkohol służy jako środek niwelujący objawy towarzyszących zaburzeń psychicznych, np. jako środek antydepresyjny, poprawiający nastrój. Typ IV, określany jako tzw. model warunkowy, odnosi się do pacjentów, którzy we wczesnym dzieciństwie, w okresie poprzedzającym uzależnienie, doznali uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, czemu towarzyszy upośledzenie zdolności poznawczych i mniejszy krytycyzm co do skutków nadmiernego picia alkoholu.

Abstract

The article presents alcoholism typology created by Otto Lesch. The discussed typology was based on longitudinal studies among patients. The analyzed data concerned different reasons for consuming alcohol, patients’ personality structure, as well as neuro-physiological parameters of their functioning. The first type, called “the allergy model”, is connected with severe withdrawal symptoms, such as tremor, tachycardia or anxiety. In this case, alcohol is used to cope with withdrawal symptoms. Type II, named “the fear model”, regards patients with primal anxiety and mood disorder. In this type alcohol is consumed in order to alleviate tension and anxiety. Patients included in the type III, use alcohol as antidepressant that enhances mood and reduces associated symptoms of psychiatric disorders. The last one, type IV, called “the conditioning model”, refers to patients, who underwent a central nervous system trauma in the early childhood. Moreover, these patients experience impaired cognitive functioning and present less criticism towards effects of overusing alcohol.

Słowa kluczowe

typologia Lescha, uzależnienie od alkoholu, zespół abstynencyjny

Keywords

Lesch typology, alcohol addiction, withdrawal symptoms

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31