Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Typologia uzależnienia alkoholowego według Lescha – proponowane formy terapii

Lesch Alcoholism typology – recommended forms of therapy

REWIEV PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 260-265

Katarzyna Iwanicka1, Dariusz Malicki1, Aneta Pyłypczuk1, Marcin Olajossy2

1 Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu ZLO WOTUiW Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie (COTUA)
2 Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

W artykule przedstawiono różne formy leczenia, tak psychoterapeutycznego jak i farmakologicznego, proponowanego osobom uzależnionym od alkoholu w zależności od ich klasyfikacji do jednego z typów alkoholizmu autorstwa Otto Lescha. Pacjentom reprezen-tującym pierwszy typ – tzw. model alergii zalecana jest terapia poznawczo-behawioralna skoncentrowana na problemach uzależnienia oraz uczestnictwo w spotkaniach grup samopomocowych (Wspólnota AA). Jeśli chodzi o pacjentów o typie II, określanym jako tzw. model lęku proponuje się terapię skoncentrowaną nie tylko na uzależnieniu ale także na rozwiązywaniu własnych problemów emocjonalnych, osobowościowych, na wzmacnianiu ego. W przypadku pacjentów zaklasyfikowanych do typu III, rekomendowana jest terapia uwzględniająca towarzyszące zaburzenia psychiczne, prowadzona równolegle i chronologicznie, tzn. terapia ostrej fazy choroby psychicznej poprzedza terapię uzależnienia, a ta ostatnia jest możliwa dopiero po uzyskaniu stabilizacji. Zwykle konieczna jest farmakoterapia. Nie zaleca się prowadzenia tzw. terapii pogłębionej uzależnienia, a tematami pracy są nie tylko wiedza i umiejętności związane z zapobieganiem nawrotom picia alkoholu, ale także z utrzymywaniem remisji w schorzeniu psychiatrycznym. Zalecana jest tu współpraca z lekarzem psychiatrą, rodziną i grupami wsparcia odpowiednimi dla danego zaburzenia gdyż pacjentom tym często trudno odnaleźć się wśród pacjentów uzależnionych. Pacjenci prezentujący typ IV, określany jako tzw. model warunkowy najczęściej wymagają farmakoterapii, terapii wspierającej, często dyrektywnej, skoncentrowanej na konkretnych umiejętnościach społecznych niezbędnych do życia w trzeźwości, jak również udziału w grupach samopomocowych (Wspólnota AA), grupach oparcia środowiskowego w ramach długoterminowych form leczenia, organizacjach abstynenckich (klubach) czy miejscach chronionych (hostele). Autorzy przedstawili te formy psychoterapii i modele farmakoterapii, które mają swoją praktyczną reprezentację w Polsce.

Abstract

The article presents different forms of psychotherapeutic and pharmacological treatment for people addicted to alcohol and classified according to the Lesch typology.
In the first type, called “the allergy model”, patients are recommended to take part in cognitive-behavioral therapy, as well Anonymous Alcoholics group. As far as type II(named “the fear model”) patients are concerned, the most effective way of treatment are self-help groups thematically focusing on ego–strengthening and workshops devoted to dealing with emotions. Type III, named “the antidepressant model”, regards patients, to whom therapy relevant to the psychiatric disorder should be offered. In many cases cooperation between psychotherapist and psychiatrist in inevitable, as well as with a family or self-help groups gathering people with the same psychiatric disorders, since patients can feel out of place in the group of other addicted. The last one, type IV, called “the conditioning model”, refers to patients, who need a pharmacotherapy, supportive therapy (mostly rather directive), concerned on particular social skills indispensable for life in sobriety. Essential in this case are self-help groups such as Anonymous Alcoholics, organizations devoted to maintain abstinence or hostels. Authors showed the mentioned above forms of psychotherapy and pharmacotherapy that are practically performed in Poland.

Słowa kluczowe

typologia Lescha, uzależnienie od alkoholu, psychoterapia, farmakoterapia

Keywords

Lesch typology, alcohol addiction, psychotherapy, pharmacotherapy

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31