Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Ciężkie zatrucie klozapiną – opis przypadku

Severe clozapine poisoning – case presentation

CASE REPORT

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 266-268

Magdalena Majewska, Jarosław Szponar

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
Regionalny Ośrodek Toksykologii Klinicznej

Streszczenie

Klozapina jest lekiem przeciwpsychotycznym, należącym do grupy tzw. atypowych neuroleptyków, stosowanym w leczeniu schizofrenii. Klozapina jest bardzo skutecznym lekarstwem, jednak z uwagi na możliwość wystąpienia ciężkich objawów niepożądanych zastosowanie klozapiny zaleca się jedynie u chorych, którzy nie reagują na inne leki lub ich nie tolerują. W pracy przedstawiono przypadek 29-letniego mężczyzny, hospitalizowanego w Regionalnym Ośrodku Toksykologii Klinicznej w Lublinie, który w celach samobójczych zażył kilkadziesiąt tabletek klozapiny. Pacjent był leczony klozapiną z powodu schizofrenii paranoidalnej. W chwili przyjęcia do szpitala chory znajdował się w stanie ogólnym ciężkim, był przytomny, pozostawał bez logicznego kontaktu z otoczeniem. U pacjenta stwierdzono cechy kwasicy mleczanowej, będącej w obrazie zatrucia klozapiną, ponadto obserwowano nasilające się objawy ostrej niewydolności oddechowej oraz cechy zespołu rabdomiolizy. Chory przez 6 kolejnych dni wymagał troskliwej pielęgnacji i intensywnego leczenia, w tym okresowo respiratoroterapii. Pacjenta w stanie ogólnym dobrym wypisano z oddziału w 13 dobie od zatrucia oraz skierowano i przewieziono do dalszego leczenia w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie. U pacjenta rozpoznano w przebiegu zatrucia klozapiną: śpiączkę toksyczną, kwasicę mleczanową, ostrą niewydolność oddechową, powikłaną zapaleniem płuc oraz zespół rabdomiolizy.


Abstract

Clozapine is an antipsychotic drug, which belongs to the group of atypical antipsychotic agents for the treatment of schizophrenia. Clozapine is a very effective medicine, but because of the possibility of inducing severe side effects, clozapine should be recommended only for patients who do not respond to other treatments or do not tolerate other drugs. Case presentation: a young 29-year-old man was hospitalized in the Regional Centre of Clinical Toxicology in Lublin, because of suicidal overdose of dozens of clozapine pills. The patient was taking clozapine due to paranoid schizophrenia. At the time of admission to hospital the patient was in severe general condition and there was no logical contact with him. In the laboratory test we observed severe features of lactic acidosis, which could be typical for clozapine poisoning. In addition the patient developed acute respiratory failure and rhabdomyolysis. For the next 6 days, thepatient required intensive treatment and care, including periodic respiratory therapy. The patient was discharged from the hospital in good general condition after 13 days of treatment and he was referred to Neuropsychiatric Hospital in Lublin. The patient was diagnosed in the course of clozapine poisoning with: toxic coma, lactic acidosis, acute respiratory failure, pneumonia and rhabdomyolysis.

Słowa kluczowe

zatrucie klozapiną, ostra niewydolność oddechowa, kwasica mleczanowa

Keywords

clozapine poisoning, acute respiratory failure, lactic acidosis

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31