Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Radzenie sobie ze stresem u chorych na stwardnienie rozsiane

Coping with stress in patients with Multiple Sclerosis

REWIEV PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 293-300

Ewa Rzeszutko1, Agnieszka Rolińska2

1 Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Samodzielna Pracownia Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 

Streszczenie

Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą chorobą ośrodkowego układu nerwowego o niejasnej etiologii, postępującym i nieprzewidywalnym rozwoju. Występuje przede wszystkim u pacjentów w wieku od 20-40 lat. Celem tego artykułu jest analiza dotychczasowych badań dotyczących psychologicznego funkcjonowania pacjentów z diagnozą SM. Przytoczone badania wskazują na różnice wstępujące w zakresie radzenia sobie ze stresem u osób chorych z diagnozą SM w porównaniu do osób zdrowych. Strategie radzenia ze stresem używane przez tych pacjentów nie zawsze są na tyle efektywne, aby ułatwiały adaptację do życia z chorobą. W oparciu o aktualne badania trudno jest sformułować jednoznaczne wnioski dotyczące radzenia sobie ze stresem u chorych z diagnozą SM. W przyszłości należy przeprowadzić dalsze badania z uwzględnieniem dotychczasowych ograniczeń metodologicznych.


Abstract

Multiple Sclerosis (MS) is a chronic disease of the central nervous system with unclear etiology. It is progressive, has an unpredictable course and is among the most common causes of neurological disability in young and middle-aged adults. The aim of this study is to describe the current studies, which relate to psychological functioning of patients with a diagnosis of MS. This study has showed that MS patients cope differently from normal controls. In addition, patients with MS seem to employ coping strategies that are not optimal for the adaption to their disease. Based on current research, it is difficult to formulate definite conclusions about coping with stress in patients with MS. Future studies are needed to replicate, supplement these findings and should take into account the current methodological limitations.

Słowa kluczowe

stwardnienie rozsiane, radzenie sobie, stres, osobowość

Keywords

Multiple Sclerosis, coping, stress, personality

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31