Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Passive aggressive personality disorder with panic attacks as a comorbidity. The method of manipulation

CASE REPORT

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 304-306

Jolanta Masiak1, Andy Eugene2

1 Psychiatric Clinic at the Medical University of Lublin
2 English Speaking Students’ Study Circle of Department of Psychiatry of Medical University of Lublin

Abstract

Passive aggressive (negativistic) personality disorder lost its position among other disturbed personality disorders organized in three clusters in DSM IV. It was transferred to Appendix B and the reason for that were controversies in term of structure, content validity, co-occurring with other personality disorders, childhood experiences. In spite of losing its position in DSM classification it occurs relatively often among psychiatric patients, it should be stated that more numerous people with that type of problems do not communicate with psychiatric service at all. Those people do not realize their potential abilities of psychological and social growth, they become socially isolated. Described above case nineteen year old boy illustrates very well all those psychological and social consequences of developing that type of the personality. After the fact that he was already 19th year old, he did not complete middle school yet, he was totally socially isolated and co-occurring mild panic attack disorder, became smokescreen justifying his passivity and his withdrawal from life activity. What is significant successful medical treatment of panic attacks did not improved his life activity after that he was treated in psychiatric day hospital for four months with everyday program of psychotherapy based on school of thought transactional analysis, it helped him to change his relations with parents in the way that he started to feel responsible to some extend for them and he decided to come back to school and to continue his education. Interview with the patient after the year reviewed that he is continuing his education and his relations with his parents maintain well.

Streszczenie

Osobowość bierno agresywna (negatywistyczna) straciła w IV rewizji DSM swoją pozycję wśród zaburzeń osobowości zorganizowanych w trzech klasterach. Została przeniesiona do Apendixu B a uzasadnieniem tego były wątpliwości i brak wystarczających badań struktury, trafności treściowej, współwystępowania z innymi zaburzeniami, doświadczeń z dzieciństwa mających wpływ na wystąpienie tego zaburzenia. Mimo utraty pozycji w klasyfikacji, osobowość ta jest dość często występującym typem zaburzonej osobowości wśród pacjentów psychiatrycznych, choć można sądzić że jeszcze więcej osób z tym typem zaburzenia nie kontaktuje się z psychiatryczną służbą zdrowia, osoby te w związku z przeżywanymi trudnościami nie realizują potencjalnych możliwości rozwoju, izolują się społecznie. Opisywany przez nas przypadek dziewiętnastoletniego mężczyzny w pełni odzwierciedla wspomniane konsekwencje ukształtowania się tego typu osobowości – opisany pacjent mimo 19 lat, nie ukończył jeszcze pierwszej klasy gimnazjum, całkowicie wyizolował się społecznie, a współwystępujące zaburzenie o charakterze łagodnych epizodów lęków panicznych, stało się zasłoną dymną uzasadniającą jego bierność i brak tworzenia i realizacji planów życiowych. Charakterystyczne jest także, że pomoc lekarska w zakresie lęków panicznych nie wpłynęła na zwiększenie aktywności i planowanie celów życiowych przez pacjenta, kilkumiesięczna codzienna psychoterapia umożliwiła zmianę jego relacji z rodzicami i powolne przejmowanie odpowiedzialności za swoje decyzje i za swoje życie.

Słowa kluczowe

osobowość bierno agresywna, współchorobowość, lęki paniczne

Keywords

Passive aggressive (negativistic) personality disorder, comorbidity, panic attacks

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31