Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Passive aggressive personality disorder – behavioral pattern – two cases report

CASE REPORT

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 307-309

Jolanta Masiak1, Andy Eugene2

1 Psychiatric Clinic at the Medical University of Lublin
2 English Speaking Students’ Study Circle of Department of Psychiatry of Medical University of Lublin

Streszczenie

Abstract

Passive aggressive (negativistic) personality disorder lost its position in three clusters of disordered personalities in DSM IV. This was due to controversies connected with dimensions, co-occurrences, and prevalence of this personality disorder in the general popula-tion. In clinical practice, this type of disturbed personality remains an important problem. In our practice, prevalence of this disordered personality or its features seems to be quite significant. Somatic disorders commonly diagnosed in patients with passive aggressive personality disorder are one of common methods of manipulation and should explain their negativistic approach that commonly veil the clinical symptoms of these patients. Common problems connected with the described personalities are abnormal structures of families commonly functioning without a father, as it was taken place in both described patients. Overprotective mothers were not able to estab-lish the upbringing forms that could correct the disturbed development of the personality of the patients. They accepted parasitic-claiming way-of-life of their children. Moreover, in this case, the mother of described girl accepted inversion of their circadian rhythm and as a result functioning of the patient in the growing social isolation.


Streszczenie

Osobowość bierno-agresywna utraciła w DSM IV swoje miejsce pośród głównych typów zaburzeń osobowości, ze względu na niejednoznaczności lub brak wystarczających danych dotyczących wymiarowości tego zaburzenia, współchorobowości, częstości występowania. W praktyce klinicznej ten typ osobowości pozostaje jednak istotnym klinicznie problemem. W naszej praktyce częstość występowania tego zaburzenia lub jego elementów wydaje się być bardzo znacząca. Częste choroby somatyczne diagnozowane u osób z zaburzeniem bierno agresywnym i które są jedną z częstszych form manipulacji, którą posługują się ludzie z tą osobowością, mają uzasadniać bierność i roszczeniowość i wielokrotnie przesłaniają istotę kliniczną problemów tych ludzi. Częstym problemem wiążącym się z rozwojem opisywanej osobowości są nieprawidłowe struktury rodzin bardzo często funkcjonujące bez ojca tych osób, tak jak to w przypadku obojga opisywanych w tej publikacji pacjentów miało miejsce. Nadopiekuńcze matki nie potrafiły stworzyć warunków wychowawczych korygujących nieprawidłowy rozwój osobowości u opisywanych pacjentów. Akceptując nie tylko ich roszczeniowy i pasożytniczy tryb życia, ale także jak w przypadku opisanej pacjentki godząc się na odwrócenie rytmu dobowego i funkcjonowanie pacjentki w coraz pełniejszej izolacji społecznej.

Słowa kluczowe

osobowość bierno-agresywna

Keywords

passive aggressive personality disorder

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31