Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Zespół gwałtownego objadania się – stan wiedzy

Binge eating disorder – the status of knowledge

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 318-321

Joanna Banach, Jolanta Szymańska1

1 Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Pomimo tego, że w ostatnich 30 latach zespół gwałtownego objadania się zyskał sporo uwagi w środowisku medycznym, wciąż jest pewną zagadką i wyzwaniem dla klinicystów. Zespół ten charakteryzuje się występowaniem epizodów napadowego objadania się, podczas których osoba traci kontrolę nad procesem jedzenia. Po takich epizodach nie występują objawy kompensacyjne, służące pozbyciu się przyjętego pokarmu. Zespół jest poważnym zaburzeniem, mogącym wpływać negatywnie na zdrowie somatyczne oraz na funkcjonowanie psychospołeczne. Może wiązać się z nadwagą i otyłością, zaburzeniami nastroju i zaburzeniami lękowymi oraz uzależnieniami. Współwystępuje również z zaburzeniami osobowości. Jest powszechny w populacji ogólnej (co najmniej 3%), a jeszcze częściej występuje u osób mających problemy z nadwagą (od 7% do 12%). Istnieje kilka teorii i prób wyjaśnienia przyczyn i czynników ryzyka tego zespołu, jednak jego etiologia pozostaje wciąż niejasna.


Abstract

Despite the fact that in the last 30 years binge eating disorder (BED) has gained quite a lot of attention within medical field, it is still a sort of perplexity and a challenge to clinicians. BED is characterized by binge eating episodes during which the control of the eating process is lost. After the episode we do not observe behavior compensatory to binge eating, which purpose is to dispose of the eaten food. BED is a serious disorder that can negatively influence physical health and psychosocial performance. It can be associated with overweight and obesity, affective and anxiety disorders. It also correlates with personality disorders. It is common in general population (at least 3%) and even more common within overweight population (7% to 12%). There is few theories that try to explain causes and risk factors of BED, but its’ etiology still remains elusive.

Słowa kluczowe

zaburzenia odżywiania, zespół gwałtownego objadania się, terapia poznawczo-behawioralna

Keywords

eating disorders, binge eating disorder, cognitive-behavioral therapy

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31