Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Motyle w sieci. Krótka charakterystyka ruchu pro-Ana

Butterflies in a net. A short description of the pro-ana movement

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 322-329

Iwona Startek

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Celem badań była charakterystyka wypowiedzi osób prowadzących blogi o tematyce pro-ana.
Materiał i metoda: Osoby badane wybrano za pośrednictwem wyszukiwarki internetowej Google.pl po wpisaniu hasła „pro ana blog”. Analizie poddano dane uzyskane z 30 blogów. Grupę badaną tworzyło 30 kobiet w wieku 15-23 lat. Czas prowadzania blogów wahał się od jednego miesiąca do czter-dziestu trzech miesięcy. Wpisy na blogu były datowane na lata 2006-2011.
Wyniki: Kobiety piszące blog o tematyce pro-ana uważają, że rygorystyczne przestrzeganie diety jest sposobem prowadzącym do osiągnięcia nie tylko szczupłej sylwetki, ale perfekcji, podziwu, wsparcia, uwagi ze strony innych osób, nawiązania relacji międzyludzkich, ucieczki przed trudną sytuacją w domu, kontroli własnego ciała i życia oraz gwarantem bycia szczęśliwą.
Wnioski: 1. Podstawową potrzebą emocjonalną realizowaną przez autorki blogów jest potrzeba kontaktów interpersonalnych, zrozumienia i wsparcia. 2. Około 87% badanych ocenia siebie jako osoby otyłe, a 70% boi się przytyć i wyznacza sobie za cel utrzymanie niskiej masy ciała. Masa ciała jest głównym wyznacznikiem nastroju i samooceny badanych. 3.Ponad jedna trzecia kobiet piszących blog miała myśli samobójcze, dokonywała samookaleczeń, upijała się, podejmowała próby samobójcze i stosowała wobec siebie wyzwiska.

Abstract

The aim of the study was to characterize blog entries written by pro-ana bloggers.
Material and method: The participants were selected using the web search engine Google.pl by entering the search term ‘pro ana blog’. The analysis was performed for data obtained from 30 blogs. The participant group included 30 women aged 15-23 years. The time for which the blogs had been active ranged from one month to 43 months. Blog posts were dated for the years 2006-2011.
Results: Women writing pro-ana blogs believe that rigorous observance of diet is not only a way of getting a slim figure but also of achieving perfection, receiving admiration, support and attention from others, forming interpersonal relations, escaping from a difficult situation at home, controlling one’s own body and life, and securing happiness.
Conclusions: 1. The basic emotional need being met by blog authors is the need for interpersonal relationships, understanding, and support. 2. About 87% of the participants perceive themselves as obese, and 70% are afraid of gaining weight and set it as their goal to maintain a low body mass. Their body weight is the main determinant of the participants’ mood and self-esteem. 3. Over one third of the women bloggers had suicidal thoughts, self-mutilated, mainly by cutting their bodies with a sharp tool, got drunk, attempted suicide, and directed insults at themselves.

Słowa kluczowe

pro-ana, zaburzenia odżywiania, anorexia nervosa

Keywords

pro-ana, eating disorders, anorexia nervosa

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31