Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

The problems of the social functioning of 10 year old gifted boy with depressive episode

CASE REPORT

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 341-343

Jolanta Masiak1, Andy Eugene2

1 Department of Psychiatry of Medical University of Lublin and Specialist Consulting Room
2 English Speaking Students’ Study Circle of Department of Psychiatry of Medical University of Lublin

Abstract

The family of the boy consists of both parents and two younger sisters. Because of the specificity of the father’s work the family lives from time to time in different countries. Both parents are Polish, but the family lives in America for good. The boy is a student of a local public school and is bilingual. The parents stress that the boy since early childhood was characterized by the emotional coldness, he tended to isolate from the peer group also he was not emotionally bounded to his sisters. Sometimes he was aggressive against them. He was also very serious and could not take part in the spontaneous games of other children. At the same time he differed from other children of his very high intellectual level and of interests that were far beyond of usual interests of his peers. It was noticed and stressed by his school teachers. He was interested mostly in the problems of science and also in politics. He felt comfortable discussing with adult people the mentioned problems. During last some months however his frame of mind was changed. He complained to parents that strange thoughts are coming threw his mind that he is a bad person and tendencies to hurt himself. At the same time he became more tensed and dysphoric in contact with his sisters.. The patient was treated by individual cognitive behavioral psychotherapy. He was also treated pharmacologically but in a very little part. Also the parents of the boy were educated concerning their relations with the boy based on the behavioral technics. After two months of the treatment the depressive symptoms disappeared. We discussed with the parents the strategy of long term upbringing and educational strategies (first of all the training of the successful functioning in the boys peer groups) also concerning eventual correction of his schizoid personality traits and as a result to better psychosocial adjustment and functioning. We also discussed his future educational plan according to his high intellectual level and his interests.

Streszczenie

Rodzina chłopca składa się z obojga rodziców, przy czym ojciec pracuje, matka zaś wychowuje trójkę dzieci. Chłopiec ma dwie młodsze siostry (o dwa i cztery lata). Oboje rodzice są Polakami choć na stałe mieszkają w Ameryce,w związku ze specyfiką pracy ojca, rodzina co kilka lat zmienia miejsce zamieszkania. Chłopiec uczęszcza do miejscowej publicznej szkoły i jest dwujęzycznym dzieckiem. Rodzice podkreślają, że chłopiec od wczesnych lat charakteryzował się pewnym chłodem emocjonalnym, tendencją do izolacji od grupy rówieśniczej, nie wykazywał związków emocjonalnych z młodszymi siostrami, niekiedy bywał w stosunku do nich agresywny, był nadmiernie poważny, nie potrafił uczestniczyć w spontanicznych wspólnych zabawach. Jednocześnie wyróżniał się spośród innych dzieci bardzo wysokim poziomem intelektualnym i zainteresowaniami znacznie wykraczającymi poza zwykłe zainteresowania rówieśników. Jego zainteresowania dotyczyły głównie problematyki naukowej, w różnych dziedzinach wiedzy, także interesował się polityką. Dobrze się czuł w kontakcie z dorosłymi, jeśli mógł prowadzić z nimi dyskusje dotyczące wspomnianych problemów. W ciągu ostatnich kilku miesięcy, nastąpiła pewna zmiana w jego samopoczuciu, zaczął skarżyć się rodzicom, że przychodzą mu do głowy bardzo złe myśli o sobie, z pewną tendencją nawet aby sobie coś złego zrobić jednocześnie stał się znacznie bardziej napięty i dysforyczny. U Pacjenta zastosowano psychoterapię indywidualną oraz w niewielkim stopniu leczenie farmakologiczne, a także przeprowadzono szczegółową edukację matki dotyczącą postępowania z chłopcem w czasie trwania wspomnianych objawów. Po około dwóch miesiącach leczenia, wspomniane objawy depresyjne ustąpiły niemal całkowicie, ustalono z rodzicami perspektywę długotrwałego oddziaływania wychowawczego, dotyczącego możliwej korekcji ujawniających się schizoidalnych cech osobowości, a przez to lepszego przystosowania psychospołecznego.

Słowa kluczowe

dzieci szczególnie uzdolnione, depresja, funkcjonowanie społeczne

Keywords

gifted children, depression, social functioning

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31