Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

The pregnancy as a inducting factor of intrinsic pathway of apoptosis in kidney’s cells of female rats

Fizjologiczna ciąża jako czynnik aktywujący wewnętrzną drogę apoptozy w komórkach nerek samic szczura

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 360-362

Agnieszka Pedrycz1, Piotr Siermontowski2, Marcin Orłowski3

1 Department of Histology and Embryology Medical University in Lublin
2 Department of Maritime & Hyperbaric, Medicine Military Institute of Medicine, Gdynia
3 Centrum of Diagnosis and Therapy of Digestive System’s Diseases Gdynia

Abstract

The aim of this study was immunohistochemical evaluation of intrinsic pathway of apoptosis in renal epithelial cells in pregnant rats including time.
We evaluated in immunohistochemical way expression of the initiating caspase 9 – activated during apoptosis in protein complex-apoptosome.
Rats used in this experiment was divided into 4 groups – 8 individuals each: I group – female rats which was fertilized and decapitated in 10 day of pregnancy, II group female rats which was fertilized and decapitated in 20 day of pregnancy III group female rats which was fertilized and decapitated in 10 day after delivery VI group – control – female rats which decapitated in 30 day of experiment.
Specimens of kidneys taken to examine we analyzed in immunohistochemical standard three-step method detecting caspse 9 protein.
Immunohistochemical positive reaction increased in all experimental groups compared to control.
Pregnancy – induced hormonal changes in rats body activated apoptosis of renal cells via intrinsic pathway with active caspase 9. This pathway was the most intensive 10th day of pregnancy.

Streszczenie

Celem pracy była immunohistochemiczna ocena egzogennej drogi indukcji sygnału do apoptozy w komórkach nabłonka nerek w fizjologicznej ciąży uwzględniająca czynnik czasu.
W pracy oceniono immunohistochemicznie ekspresję białka kaspazy 9 – inicjującej, aktywowanej białkowym kompleksie apoptosomie podczas wewnętrznej drogi indukcji sygnału do apoptozy.
Użyte do doświadczenia samice szczura podzielono na 4 równoliczne grupy – po 8 samic w każdej I grupa – samice, które zapłodniono i dekapitowano 10 dnia trwania ciąży II grupa – samice, które zapłodniono i dekapitowano 20 dnia trwania ciąży III grupa – samice, które zapłodniono i dekapitowano 10 dni po rozwiązaniu IV grupa – kontrolna – samice, które dekapitowano 30 dnia od początku doświadczenia.
Preparaty nerek pobrane do badań analizowano immunohistochemicznie standardowa trójstopniową metoda wykrywając białko kaspaza 9.
Odczyn immunohistochemiczny wzrósł we wszystkich grupach doświadczalnych w porównaniu z grupą kontrolną.
Zmiany hormonalne wywołane fizjologiczną ciążą aktywowały apoptozę komórek nerek samic szczura ,w której sygnał do indukcji przebiegał drogą wewnętrzna przez aktywację kaspazy 9. Droga ta była charakterystyczna szczególnie10 dnia ciąży.

Słowa kluczowe

kaspaza 9, programowana śmierć komórki, nerki, ciąża

Keywords

caspase 9, programmed cell death, kidney, pregnancy

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31