Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Rola żywienia w leczeniu zaburzeń lipidowych

The role of nutrition in lipid disorders treatment

REWIEV PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(3): 363-366

Grażyna Orlicz-Szczęsna, Monika Szymańska, Katarzyna Kucharska

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Wyzwaniem medycyny w dalszym ciągu pozostaje prewencja i leczenie zaburzeń lipidowych – czynników mających udowodniony wpływ na wzrost ryzyka sercowo-naczyniowego. Głównym celem leczenia hipolipemizującego jest redukcja poziomu cholesterolu LDL. Ta frakcja cholesterolu jest bowiem uważana za najważniejszą w rozwoju blaszek miażdżycowych, a liczne badania kliniczne potwierdzają wyraźną zależność między obniżeniem stężenia cholesterolu LDL a spadkiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Wysoki poziom trójglicerydów i niski poziom cholesterolu HDL w osoczu również zwiększają to ryzyko.
Wobec wciąż narastających nakładów finansowych na leczenie farmakologiczne zaburzeń lipidowych w ramach profilaktyki pierwotnej i wtórnej chorób sercowo-naczyniowych, zasadne jest zwiększenie nacisku na propagowanie zmian stylu życia, w tym zmianę nawyków żywieniowych. Jako czynniki ryzyka podlegające modyfikacji są one podstawą postępowania w leczeniu zaburzeń lipidowych, stanowią niezbędne uzupełnienie farmakoterapii zwiększające jej skuteczność, a w niektórych przypadkach pozwalają uniknąć konieczności jej wdrożenia. Pomimo rosnącej świadomości społeczeństwa w zakresie zdrowego odżywiania się, wiedza na ten temat wydaje się być wciąż niewystarczająca. Większy nacisk powinien by położony zwłaszcza na edukację osób obciążonych ryzykiem sercowo-naczyniowym.
W pracy przedstawiono wpływ odżywiania na profil lipidowy. Omówiono oddziaływanie konkretnych składników pokarmowych na stężenie poszczególnych frakcji lipidów. Uwzględniono szczególną rolę nasyconych kwasów tłuszczowych jako składnika diety najsilniej zwiększającego stężenie cholesterolu LDL. Podkreślono korzystny wpływ stanoli i steroli roślinnych, soi i błonnika na terapię dyslipidemii.

Abstract

Prevention and treatment of lipid disorders are still challenges to modern medicine. There is a great deal of evidence that lipid disorders increase cardiovascular risk. The primary target of cholesterol-lowering treatment is the reduction of LDL cholesterol as a particular atherogenic lipoprotein. Many clinical studies confirmed a close relationship between the LDL cholesterol lowering and the cardiovascular risk reduction. The elevated plasma triglyceryde and reduced HDL cholesterol concentration also increase that risk.
In the face of constantly increasing costs of pharmacotherapy of lipid disorders in primary and secondary prevention of cardiovascular diseases, maximum effort should be made to change the lifestyle, which mainly includes the modification of eating habits. As modifiable risk factors, they are the base of lipid disorders treatment. They constitute a necessary addition to and increase the effectiveness of pharmacotherapy and, in some cases, they reduce the need for drug therapy. Despite the growing awareness of the society, its knowledge of a healthy nutrition still seems to be insufficient. More emphasis should be put on education of people with multiple risk factors of cardiovascular diseases.
This work focuses on the influence of nutrition on the lipid profile. The interaction between specific nutrients and the concentration of a particular group of lipids have been discussed. The special role of saturated fatty acids, as the component of a diet which elevates the LDL cholesterol the most, has been taken into consideration. The beneficial influence of plant stanols and sterols, soy protein and viscous fiber has been emphasized.

Słowa kluczowe

lipidy, żywienie, leczenie

Keywords

lipids, nutrition, treatment

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31