Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Perspektywy. O deficytach i ich znaczeniu – kognitywnych w depresji, poznania społecznego w schizofrenii, ...

Perspektywy. O deficytach i ich znaczeniu – kognitywnych w depresji, poznania społecznego w schizofrenii, partnerskich w zaburzeniach osobowości

EDITORIAL PAPER
Curr Probl Psychiatry 2011; 12(4): 393
 

Andrzej Czernikiewicz

Deficyty kognitywne stają się markerem już nie tylko zaburzeń otępiennych (co naturalne), schizofrenii, ale również zaburzeń afektywnych. W ramach zaburzeń afektywnych, więcej do tej pory mówiło się o problematyce zaburzeń poznawczych w zaburzeniach dwubiegunowych, ale coraz częściej zwraca się uwagę na ich obecność w depresji. W aktualnym numerze CPP tematykę deficytów poznawczych prezentuje praca Talarowskiej, Zboralskiego i Gałeckiego Wykonanie testu fluencji słownej przez chorych z depresją i organicznymi zaburzeniami depresyjnymi [Curr Probl Psychiatry 2011; 12(4): 397-403]. Wnioski z tej pracy podtrzymują hipotezę o znacząco częstszym występowaniu deficytów poznawczych, mierzonych testem fluencji słownej, w grupie chorych z organicznym podłożem depresji, w porównaniu z pacjentami z depresją „endogenną”. W najszerszej metaanalizie w obszarze tej tematyki zwracano uwagę na to, że gorsze wykonanie części semantycznej i fonemicznej VFT u chorych na depresję może wynikać z depresyjności, a nie organiczności [1]. W innej pracy, której wyniki korespondują z wynikami pracy prezentowanej w aktualnym numerze CPP , zwracano uwagę na znaczenie stwierdzanych deficytów poznawczych i depresji u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi w jako predyktora rozwoju u tych chorych choroby Alzheimera [2].

...

Calendar

Grudzień 2019

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31