Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Postawy wobec leków przeciwpsychotycznych, a jakość życia chorych na schizofrenię

Attitudes to antipsychotic drugs, and the quality of life of patients with schizophrenia

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(4): 410-414

Zbigniew Kopyciński1, Andrzej Czernikiewicz2

1 Oddział psychiatryczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
2 Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Nie ma uniwersalnej definicji jakości życia. Ciekawa i użyteczna klinicznie jest propozycja Awarda, gdzie jakość życia w schizofrenii to postrzeganie przez pacjenta interakcji pomiędzy nasileniem objawów psychotycznych, objawami ubocznymi włączając w to subiektywną odpowiedź na leki przeciwpsychotyczne oraz poziomem funkcjonowania psychosocjalnego. Dysforia poneuroleptyczna/negatywne postawy wobec leków są jednym z elementów wpływających na współpracę w leczeniu i w konsekwencji na rezultaty terapii. Celem pracy jest zbadanie związków pomiędzy negatywnymi postawami wobec leków przeciwpsychotycznych i jakością życia. Uzyskane wyniki popierają tezę, że subiektywna negatywna odpowiedź na leki p/psychotyczne wiąże się z niższą jakością życia.


Abstract

There is no universal definition of the quality of life. Award proposed an interesting and clinically useful concept that the quality of life is the subject´s perception of interaction between severity of psychotic symptoms, side effects, including subjective responses to antipsychotic drugs and the level of psychosocial performance. Postneuroleptic dysphoria/negative attitudes towards drugs is one of the agents which have an influence on adherence and ultimately on outcome of the therapy. The aim of this study was analysis of relationships between subjective quality of life and negative attitudes towards drugs. Results show that negative attitudes towards drugs are correlated with lower quality of life.

Słowa kluczowe

schizofrenia, postawy wobec leków, jakość życia

Keywords

schizophrenia, attitudes towards medication, quality of life

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31