Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Gender and severity of symptoms of mobile phone addiction in Polish gymnasium, secondary school and university students

Płeć a nasilenie objawów uzależnienia od telefonu komórkowego u uczniów polskich szkół gimnazjalnych, średnich i wyższych

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(4): 433-438

Beata Pawłowska, Emilia Potembska

Department of Psychiatry of the Medical University of Lublin

Abstract

The risk of mobile phone addiction and the addiction itself represent an ever larger psychological and social problem pointed out by psychiatrists, psychologists and educationalists.
Addiction to the mobile phone is not a homogeneous phenomenon, and, therefore, some researchers distinguish among addiction to sending and receiving text messages, addiction to voice calls and addiction to mobile phone features and mobile phone games.
Pawłowska and Potembska, based on a study of a group of Polish adolescents, have distinguished four dimensions of mobile phone addiction which form the scales of their Mobile Phone Addiction Assessment Questionnaire (Kwestionariusz do Badania Uzależnienia od Telefonu Komórkowego, KBUTK). These dimensions cover symptoms of 1/ addiction to mobile phone features, 2/ addiction to voice calls and text messages, 3/ trying to meet the need for acceptance and closeness by establishing social relatonships using phone calls and text messages, and 4/ preference for communicating and expressing emotions through text messages and phone calls over face-to-face communication.
In the literature, studies are available which show that the predisposition towards the individual types of mobile phone addiction is gender-related. Therefore, the aim of the present study was to provide an answer to the question of whether, and what, differences occur between women and men in the severity of symptoms of mobile phone addiction?
The study included a total of 493 persons, among which there were 99 gymnasium students (65 girls and 36 boys) aged 13 to16 years, 186 secondary school students (124 girls and 62 boys) aged 17 to 19 years and 208 university students (140 women and 68 men) aged 20 to 22 years.
The study was conducted using a socio-demographic questionnaire and the Mobile Phone Addiction Assessment Questionnaire (KBUTK) by Potembska and Pawłowska.
A t-test comparison of the scores obtained by the surveyed women and men on KBUTK scales afforded the following conclusions:
  1. Women significantly more frequently than men use the mobile phone to satisfy their need for acceptance and closeness, to establish and maintain social relationships and to express their emotions.
  2. Women are characterized by a higher severity of symptoms of addiction to voice calls and text messages than men.
  3. Men significantly more frequently than women use the mobile phone to listen to music, take pictures and videos, play games, and connect to the Internet.

 


Streszczenie

Zagrożenie uzależnieniem i uzależnienie od telefonu komórkowego stanowi coraz większy problem psychospołeczny, na który zwracają uwagę zarówno psychiatrzy, psycholodzy, jak i pedagodzy.
Uzależnienie od telefonu komórkowego nie jest zjawiskiem jednorodnym, dlatego też niektórzy badacze wyodrębniają: uzależnienie od wysyłania i odbierania wiadomości SMS, uzależnienie od rozmów telefonicznych, uzależnienie od funkcji aparatu telefonicznego oraz od gier zamieszczonych w telefonie komórkowym.
Pawłowska i Potembska, na podstawie badań przeprowadzonych na grupie polskiej młodzieży wyodrębniły cztery wymiary uzależnienia od telefonu komórkowego, które tworzą skale zbudowanego przez autorki Kwestionariusza do Badania Uzależnienia od Telefonu Komórkowego (KBUTK). Wymiary te obejmują objawy: 1/ uzależnienia od funkcji aparatu telefonicznego, 2/ uzależnienia od rozmów i wiadomości SMS, 3/ dążenie do zaspokajania potrzeby akceptacji i bliskości za pomocą kontaktów nawiązywanych za pomocą rozmów i SMS-ów oraz 4/ preferowanie komunikacji i wyrażania emocji za pomocą SMS-ów i rozmów telefonicznych nad komunikację „twarzą w twarz”.
W literaturze dostępne są badania, które wskazują, że do poszczególnych typów uzależnienia od telefonu komórkowego predysponuje w głównej mierze płeć. Dlatego też celem badań przeprowadzonych przez autorki artykułu było udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy i jakie różnice występują między kobietami i mężczyznami w zakresie nasilenia objawów uzależnienia od telefonu komórkowego?
Badaniami objęto łącznie grupę 493 osób, do której zakwalifikowano 99 uczniów gimnazjum (65 dziewcząt i 36 chłopców), w wieku od 13 do 16 roku życia, 186 uczniów liceum (124 dziewczęta i 62 chłopców), w wieku od 17 do 19 roku życia oraz 208 studentów (140 kobiet i 68 mężczyzn), w wieku od 20 do 22 lat.
W pracy zastosowano Ankietę socjodemograficzną oraz Kwestionariusz do Badania Uzależnienia od Telefonu Komórkowego KBUTK, autorstwa Potembskiej i Pawłowskiej.
Porównanie za pomocą testu t wyników uzyskanych przez badane kobiety i mężczyzn w skalach KBUTK pozwoliło na sformuło-wanie następujących wniosków:
  1. Kobiety istotnie częściej niż mężczyźni wykorzystują telefon komórkowy do zaspokajania potrzeby akceptacji, bliskości, nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych oraz wyrażania emocji.
  2. Kobiety charakteryzuje większe nasilenie objawów uzależnienia od rozmów i wiadomości SMS, niż mężczyzn.
  3. Mężczyźni istotnie częściej niż kobiety wykorzystują telefon komórkowy do słuchania muzyki, robienia filmów, zdjęć, grania w gry i łączenia się z Internetem.

Słowa kluczowe

uzależnienie od telefonu komórkowego, płeć, młodzież

Keywords

addiction to the mobile phone, gender, adolescents

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31