Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Zespół majaczenia w przebiegu alkoholowego zespołu abstynencyjnego powikłany rabdomiolizą

Delirium in the course of alcohol withdrawal syndrome complicated by rhabdomyolysis

CASE REPORT

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(4): 449-452

Agnieszka Martyniuk, Ewa Papuć, Konrad Rejdak, Zbigniew Stelmasiak

Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Streszczenie

Rabdomioliza jest spowodowana przeniknięciem składników komórek mięśniowych, w tym mioglobiny, kinazy kreatynowej, amino-transferazy alaninowej i aminotransferazy asparaginowej to krwiobiegu. Niektóre z tych białek sarkoplazmatycznych takie jak mioglobina mają bezpośrednio toksyczny wpływ na komórki nerkowe, a także mogą doprowadzać do zablokowania nerkowych naczyń krwionośnych i zaburzyć proces ukrwienia nerek. Oba te mechanizmy są szkodliwe dla nerek i mogą prowadzić do ich niewydolności. Najczęściej opisywanymi przyczynami rabdomiolizy są czynniki fizyczne uszkadzające tkankę mięśniową: uraz zmiażdżeniowy, wyczerpujący wysiłek fizyczny, rozległe oparzenia, porażenie prądem elektrycznym, stan astmatyczny, tężec, gromadne napady padaczkowe lub stan padaczkowy, ostre psychozy, alkoholowy zespół abstynencyjny. U niektórych osób występuje również predyspozycja genetyczna i zwiększone ryzyko do wystąpienia rabdomiolizy. W pracy przedstawiono przypadek 35-letniego mężczyzny z rabdomiolizą, spowodowaną przez pobudzenie psychoruchowe w przebiegu majaczenia w alkoholowym zespole abstynencyjnym. Pierwszym obserwowanym objawem było ciemnobrązowe zabarwienie moczu jako objaw mioglobinurii, z towarzyszącym wzrostem poziomu mioglobiny i kinazy kreatynowej we krwi. Stężenie mioglobiny w surowicy wynosiło 3300 ng/ml a kinazy kreatynowej 182000,00 U/L. Poprawa stanu klinicznego pacjenta była obserwowana po szybkim wprowadzeniu płynoterapii, która zapobiegła rozwojowi ostrej niewydolności nerek.

Abstract

Rhabdomyolysis is characterized by the leakage of contents of muscle cells including myoglobin, creatine kinase, alanine amino-transferase and aspartate aminotransferase into the circulation. Some of these sarcoplasmic proteins, such as the myoglobin, can be directly toxic to kidney cells and it can impair and clog the filtration system of the kidney. Both mechanisms can lead to kidney failure. The most common reported causes of rhabdomyolisis are physical factors like crush injury, strenuous exercise, extensive burns, high-voltage electrical injury, status asthmaticus, tetanus, prolonged seizures or status epilepticus, acute psychosis, alcohol withdrawal syndrome. Some people have a genetic susceptibility which increases the risk of rhabdomyolysis. We present a case of 35-year-old man with rhabdomyolisis caused by psychomotor agitation directly connected with delirium caused by alcohol withdrawal. The initial symptom was the characteristic reddish-brown discoloration of the urine as a result of myoglobinuria, with concomitant increased level of myoglobin and creatine kinase (CK) in the blood. The serum myoglobin concentration increased to 3300 ng/ml, and the creatine kinase was 182000,0 U/L. An improvement of patient’s state was observed after early fluid therapy which prevented acute renal failure.

Słowa kluczowe

alkoholowy zespół abstynencyjny, delirium, mioglobinuria, rabdomioliza, zespół zmiażdżenia

Keywords

delirium, alcohol withdrawal syndrome, rhabdomyolisis, crush syndrome

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31