Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Diagnoza różnicowa otępienia czołowo-skroniowego - opis przypadku

Differential diagnosis of frontotemporal dementia - a case report

CASE REPORT

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(4): 453-460

Monika Talarowska1, Agata Orzechowska1, Iwona Karlińska2,
Marcelina Chamielec1, Piotr Gałecki1

1 Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2 Klinika Neurologii Uniwersytet medyczny w Łodzi

Streszczenie

Otępienie czołowo-skroniowe jest chorobą postępującą, o niejednolitej etiologii, w której zmiany neurodegeneracyjne zlokalizowane są w płatach czołowych i skroniowych. Występuje od 5 do 7 razy rzadziej niż choroba Alzheimera, stanowiąc około 10-15% wszystkich otępień. W obrazie klinicznym otępienia czołowo-skroniowego dominują objawy neuropsychiatryczne w postaci objawów afektywnych, zaburzeń zachowania i zmian osobowości, które prowadzą głównie do zakłócenia kontaktów społecznych. Zaburzenia funkcji poznawczych o charakterze dysfunkcji czołowych (wykonawczych) następują w późniejszej fazie choroby. Ponadto typowe dla tego rodzaju otępienia są zaburzenia mowy w postaci jej stopniowej redukcji, stereotypii werbalnych i perseweracji. Celem prezentowanego opisu przypadku było wykazanie trudności związanych z różnicowaniem objawów otępienia czołowo-skroniowego od objawów zaburzeń psychotycznych oraz ukazanie postępującej degradacji funkcji poznawczych w wynikach testów psychologicznych.

Abstract

Frontotemporal dementia is a progressive disease, a heterogeneous etiology, in which neurodegenerative changes are located in the frontal lobes and temporal lobes. It occurs from 5 to 7 times less frequently than dementi in Alzheimer disease, representing approximately 10-15% of all dementia. The clinical picture fronto-temporal dementia symptoms predominate in the form of neuropsychiatric symptoms of affective, behavioral and personality changes that lead mainly to the disruption of social contacts. Cognitive dysfunction, leading to an (executive), followed later in the disease. In addition, typical for this type of dementia, are disorders of speech in the form of its gradual reduction, verbal stereotypies and perseveration. The aim of the present description of the event was to demonstrate the difficulties associated with differential symptoms of fronto-temporal dementia from symptoms of psychotic disorders and show a progressive deterioration in cognitive function psychological test results.

Słowa kluczowe

otępienie czołowe-skroniowe, funkcje poznawcze, zaburzenia psychotyczne

Keywords

frontotemporal dementia, cognitive functions, psychotic disorders

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31