Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Listerioza wrodzona i jej konsekwencje – prezentacja przypadku klinicznego

Congenital listeriosis and its consequences – case report

CASE REPORT

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(4): 479-482

Monika Lekan1, Beata Pawłowska2

1 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
2 Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

W pracy przedstawiono przypadek 22 letniego pacjenta z wrodzonym zakażeniem Listeria monocytogenes. Omówiono następstwa somatyczne oraz psychopatologiczne związane z przebytym zakażeniem. Wykluczono podejrzenie rozpoczynającego się procesu schizofrenicznego. Rozpoznano: Nieokreślone organiczne zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu. (F07.9), jako konsekwencję przebytej neuroinfekcji. Podkreślono konieczność uwzględniania Listeria monocytogenes w etiologii zakażeń wrodzonych u noworodków.

Abstract

The article discusses the case of a 22-year-old patient with a congenital Listeria monocytogenes infection. Somatic and psychopa-thological outcomes of the past infection are analyzed. Suspected onset of a schizophrenic process has been excluded. Unspecified organic personality and behavioural disorders caused by disease, impairment or dysfunction of the brain (F07.9) resulting from the past neuroinfection have been diagnosed. The necessity to consider Listeria monocytogenes in the etiology of congenital infections in new-borns has been emphasized.

Słowa kluczowe

listerioza, zaburzenia psychiczne

Keywords

listeriosis, mental disorders

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30