Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Will neuroscience ever enter the courtroom?

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(4): 485-487

Luiza Olajossy-Hilkesberger1, Marcin Olajossy2

Department of Psychiatry, Medical University of Vienna, Austria
Department and Clinic of Psychiatry, Medical University of Lublin, Poland

Abstract

Advances in research into the neurobiological determinants of the human mind have raised questions concerning the factors underlying moral judgement and responsibility. The present work addresses both neuroscientific and legal issues and analyses the results of studies on brain structure and function in conditions such as psychopathy, paedophilia and aggressive behaviour. The associations between the existing nervous system abnormalities and the nature and type of the crime committed are discussed, as is the culpability of the perpetrator. The authors also address cost restrictions, which prevent more extensive use of fMRI in forensic psychiatry.

fMRI data have already been used in the legal process and could be applied to establish the prognosis of aggressive behaviour and in simulation and long-term abstinence testing.


Streszczenie

Rozwój i postępy w zakresie badań nad neurobiologicznymi uwarunkowaniami życia psychicznego i zachowania człowieka powodują pojawienie się pytań dotyczących podłoża wyborów moralnych i odpowiedzialności.
Autorzy poruszają problemy z zakresu neuronauki i prawa, poddają analizie wyniki badań nad strukturą i funkcją mózgu w wybranych stanach klinicznych, jak psychopatia, pedofilia, zachowania agresywne. Omawiane są związki pomiędzy istniejącymi anomaliami w układzie nerwowym a charakterem i rodzajem czynów przestępczych i zdolnością do zawinienia sprawców tych czynów.
Autorzy podnoszą trudności w prowadzeniu na szerszą skalę badań fMRI w psychiatrii sądowej z uwagi na koszty. Jednak podkreślają, że niektóre dane z tego typu badań bywają już używane przy orzekaniu przez sądy. Ponadto propozycje stosowania fMRI dotyczyć mogą badania symulacji, prognozy zachowań agresywnych, trwałości abstynencji.

Słowa kluczowe

psychiatria sądowa, f MRI, neuronauka

Keywords

forensic psychiatry, fMRI, neuroscience

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31