Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Markery biochemiczne udaru niedokrwiennego mózgu

Biochemical markers of ischemic stroke

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(4): 488-494

Joanna Bielewicz1, Jacek Kurzepa2,
Zbigniew Stelmasiak1, Halina Bartosik-Psujek1

1 Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 

Streszczenie

Ograniczenia obecnie stosowanych metod diagnostycznych (badanie kliniczne, badanie neuroobrazujące) skłoniły do poszukiwań innych rodzajów badań przydatnych podczas diagnozowania i planowania leczenia u pacjentów z udarem niedokrwiennym (UNM). W ostatniej dekadzie rozpoczęto poszukiwania biochemicznych markerów UNM. Obiektem zainteresowania są substancje, które uczestniczą w procesach patofizjologicznych lub uwalniają się z uszkodzonych komórek tkanki nerwowej podczas niedokrwienia. Wyłonienie spośród nich tych związków chemicznych, których oznaczanie w surowicy pacjentów z UNM mogłoby stanowić alternatywę lub uzupełnienie dotychczas stosowanych badań stworzyłoby nowe możliwości diagnostyczne, terapeutyczne i prognostyczne. W niniejszej pracy poglądowej zwrócono uwagę na markery biorące udział w różnych procesach biochemicznych zachodzących w ognisku niedokrwiennym: stresie oksydacyjnym, zapaleniu, apoptozie oraz ekscytotoksyczności. Omówiono markery uszkodzenia śródbłonka naczyń, białka biorące udział w koagulacji i fibrynolizie, czynniki wzrostu, oraz białka strukturalne uwolnione do krwioobiegu z uszkodzonego niedokrwieniem ogniska zawałowego.


Abstract

Because of limitations of currently available diagnostic methods (physical examination, brain imaging) the other valid and objective tests are needed for diagnosis and management of ischemic stroke (IS). In the past decade many studies have investigated biochemical markers of IS. The aim of that studies were mediators of pathophysiological processes or the compounds released from damaged tissue during ischemia.
Identification of group of substances which can be measured in blood as a complimentary test would create a new diagnostic, therapeutic and prognostic opportunities in management of IS. Current review is focused on biochemical markers involved in numerous pathological processes that occur within ischemic brain tissue; oxidative stress, inflammation, apoptosis, excitotoxicity. In addition compounds involved in clotting, fibrinolysis, markers of blood-brain barrier damage as well as structural components of brain tissue that can be useful in the diagnosis of IS were discussed.

Słowa kluczowe

biomarkery, udar niedokrwienny mózgu

Keywords

biomarkers, ischemic stroke

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31