Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Hashimoto’s encephalopathy - rare but reversible cause of dementia or psychosis

Encefalopatia Hashimoto - rzadka ale odwracalna przyczyna otępienia i psychozy

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(4): 495-497

Ewa Papuć1, Ewa Kurys-Denis2, Witold Krupski2, Zbigniew Stelmasiak1

1 Department of Neurology, Medical University of Lublin, Poland

2 2nd Department of Radiology, Medical University of Lublin, Poland

 

Abstract

Hashimoto’s encephalopathy is a rare condition associated with Hashimoto’s thyroiditis. It is also described as steroid-responsive encephalopathy associated with thyroid autoimmunity due to the good clinical response to treatment with steroids. It is an encephalopathy, with acute or subacute onset, which may manifest as dementia, disturbances of consciousness, psychosis, frequently accompanied by seizures, tremor, myoclonus, ataxia, and stroke-like episodes. HE is a rare disease with a recent estimated prevalence of 2.1/100,000. HE was first described in 1966 by Brain et al., and since its first description, more than 100 patients have been reported in the literature as having Hashimoto encephalopathy. Thyroid gland dysfunction in HE may be variable: from patients presenting hypothyroidism, those who are euthyroid to patients with hyperthyroidism. AntiTPO antibodies are present in 95-100% of cases, and anti-Tg antibodies in 73% of patients with HE. To support the diagnosis CSF protein level should be assessed, which is typically elevated. The treatment of HE is usually with oral prednisone or high dose of intravenous methylprednisolone, which should cause resolution of neurological symptoms. The condition seems to be presently underdiagnosed, so, it is important to have a clinical suspicion for HE in patients with clinical manifestation of dementia or psychosis, as it is a readily treatable condition with good prognosis.


Streszczenie

Encefalopatia Hashimoto (EH) jest rzadkim schorzeniem związanym z zapaleniem gruczołu tarczowego typu Hashimoto. Jest ona również określana jako encefalopatia reagująca na leczenie sterydami i związana z procesem autoimmunologicznym gruczołu tarczowego, z uwagi na dobrą odpowiedź na sterydy. Encefalopatia ta może mieć początek ostry lub podostry i przebiegać pod postacią kliniczną zespołu otępiennego, zaburzeń przytomności czy psychozy, często z towarzyszącymi napadami drgawkowymi, drżeniem, miokloniami, ataksją lub epizodami udaropodobnymi. EH jest rzadkim schorzeniem o zapadalności wynoszącej 2.1/100,000 osób. Została ona po raz pierwszy opisana w 1966 roku przez Braina, a od czasu tej pierwszej wzmianki, w literaturze ukazały się opisy ponad 100 pacjentów z objawami EH. Dysfunkcja gruczołu tarczowego w przebiegu schorzenia może mieć różną postać, od pacjentów będących w stanie hipotyreozy, poprzez chorych w stanie eutyreozy, aż do pacjentów z nadczynnością tarczycy. Przeciwciała anty-TPO są obecne w 95-100% przypadków, a anty-Tg u 73% chorych z EH. Badaniem dodatkowo wspierającym rozpoznanie jest ocena poziomu białka w płynie mózgowo-rdzeniowym, który w typowych przypadkach jest podwyższony. Leczenie EH polega na podawaniu prednizonu w formie doustnej lub też wysokich dawek metyloprednizolonu, co zwykle prowadzi do wycofania objawów neurologicznych. Schorzenie jest obecnie rozpoznawane zbyt rzadko, zatem ważne jest aby pamiętać o możliwości występowania EH w grupie pacjentów z objawami otępienia czy psychozy, jako że EH może być leczona, a rokowanie jest pomyślne.

Słowa kluczowe

encefalopatia Hashimoto, otępienie

Keywords

encephalopathy Hashimoto, dementia

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31