Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Występowanie schizofrenii w przestrzeni miasta

The occurrence of schizophrenia in an urban area

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2011; 12(4): 503-509

Piotr W. Gorczyca¹, Piotr Ścisło¹, Agnieszka Wesecka²

¹ Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii, Tarnowskie Góry
² Studium Doktoranckie Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 

Streszczenie

Od prekursorskiej pracy Robert E. L. Farisa i H. Warren Dunhama na temat występowania chorób psychicznych w obszarach miasta (Chicago) minęło już 75 lat. Autorzy potwierdzili przewagę występowania schizofrenii w centrum miasta, zwłaszcza w obszarach zdekapitalizowanych. Kontynuatorzy tego typu badań stawiali dalsze pytania i hipotezy badawcze dotyczące badanej populacji osób z chorobami psychicznymi w badanych obszarach miast i wsi. Coraz doskonalsze metody badawcze i statystyczne pozwalały na łączenie ze sobą różnych charakterystyk zarówno badanych populacji, jak i obszarów. W Polsce pierwsze tego typu badania dotyczyły chorobowości psychiatrycznej w poszczególnych dzielnicach miasta Łodzi na podstawie danych o pacjentach leczonych psychiatrycznie w po-radniach zdrowia psychicznego w 1981 roku. Autorka tych badań, Elżbieta Kozanecka-Michałowska, potwierdziła częstsze występowanie chorób psychicznych w Śródmieściu i w dzielnicach osiedlowych charakteryzujących się większą gęstością zaludnienia. Współautor bieżącej pracy poglądowej prowadził zbliżone tematem badania w oparciu o rejestr pacjentów leczonych psychiatrycznie stacjonarnie w latach 1989-2002. Obecna praca poglądowa, prawdopodobnie pierwsza w polskim piśmiennictwie specjalistycznym, ma na celu przybliżenie polskiemu czytelnikowi przeglądu wyników badań nad występowaniem schizofrenii w wydzielonych obszarach miejskich, także w odniesieniu do obszarów wiejskich.


Abstract

Seventy five years have passed since the pioneering work of Robert E. L. Faris and H. Warren Dunham on the occurrence of mental disorders in an urban area (Chicago). The authors confirmed that the majority of schizophrenia cases occurred in the city centre, especially in the depreciated areas. The continuators of this type of research constructed more questions and hypotheses related with the researched populace of people affected with mental disorders in the studied areas of cities and villages. More superior research and statistical methods enabled combining certain features of the researched populaces as well as the studied areas. The first research of this type conducted in Poland regarded psychiatric disorders in particular districts of Łódź and was based on the data about people treated for psychiatric disorders in mental health clinics in 1981. Elżbieta Kozanecka-Michałowska, the author of this research, confirmed that mental disorders occurred more often in the city centre and residential districts characterised with a higher degree of population density. The co-author of the current work conducted a similar research based on the register of patients that received treatment for psychiatric disorders in the years 1989-2002. This work, probably the first one of this kind in the Polish specialist literature, has the aim of introducing the Polish reader to the review of research results regarding the occurrence of schizophrenia in particular urban areas as well as in certain rural areas.

Słowa kluczowe

schizofrenia, obszary miasta, rozmieszczenie chorych

Keywords

schizophrenia, urban areas, distribution of patients

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31