Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Kwas kynureninowy a objawy pozytywne w schizofrenii

Kynurenic acid and positive symptoms in schizophrenia

REVIEW PAPER

CurrProbl Psychiatry 2011; 12(4): 516-519

Hanna Karakuła, Marta Flis, Kinga Szymona, Magdalena Studenna

Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 

Streszczenie

Kwas kynureninowy (KYNA) jest neuroaktywnym metabolitem tryptofanu, w mózgu syntetyzowanym głównie w komórkach glejowych. Wykazano, iż wywiera działanie przeciwdrgawkowe i neuroprotekcyjne. Opisywane są różnice w stężeniu KYNA w przebiegu takich chorób jak: choroba Alzheimera, Parkinsona, Huntingtona, padaczka, depresja, zaburzenia lękowe czy schizofrenia. Postęp badań na polu schizofrenii wskazuje na jedynie pośrednią rolę dopaminy w patogenezie tej choroby oraz konieczność szukania źródła tych zaburzeń w powiązaniach z innymi neurotransmiterami, ze szczególnym uwzględnieniem przekaźnictwa glutaminergicznego. W odniesieniu do poszukiwań patogenezy objawów pozytywnych schizofrenii szczególnie istotne jest zatem znalezienie elementu łączącego wzrost aktywności dopaminergiczneji zahamowanie przekaźnictwa glutaminergicznego. KYNA jest nieselektywnym antagonistą receptorów jonotropowych dla aminokwasów pobudzających: receptora NMDA, receptora kwasu kainowego i receptora AMPA. Jest również antagonistą niezależnego od strychniny miejsca glicynowego w kompleksie receptora NMDA. Badania wykazują, iż poziom KYNA w płynie mózgowo-rdzeniowym pacjentów chorujących na schizofrenię jest podwyższony. Farmakologicznie podnoszenie poziomu KYNA prowadzi do wzrostu aktywności dopaminergicznej neuronów w brzusznej części nakrywki u szczurów. Istnieją również dowody potwierdzające hamujące działanie KYNA w stosunku do uwalniania glutaminianu. Wzrost poziomu KYNA wywołuje efekt podobny do występującego po stosowaniu ketaminy lub fencyklidyny, wskazując na jego psychomimetyczne działanie. Podsumowując zarówno wzrost przekaźnictwa dopaminergicznego w części mezolimbicznej, jak i zahamowanie przekaźnictwa glutaminergicznego odgrywa istotną rolę w patogenezie objawów pozytywnych, a istnieje wiele przesłanek świadczących o tym, że KYNA jest modulatorem obydwu tych mechanizmów.


Abstract

Kynurenic acid (KYNA) is a neuroactive metabolite of tryptophan that is synthesized in the brain mainly by astrocytes. Growing evidence indicates an anticonvulsant and neuroprotective role of KYNA. Differences in kynurenic acid concentration are described in the course of diseases such as Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, Huntington’s disease, epilepsy, depression, anxiety disorder or schizophrenia. Progress in the field of schizophrenia research points out that dopamine plays only an intermediary role in the pathogenesis of the disease and that there is a necessity forfinding a source of this disorders in relation to other neurotransmitters, in particular as far as the glutamatergic system is concerned. In reference to searching for the pathogenesis of positive symptoms in schizophrenia, it is vital to find an element linking dopaminergic hyperactivity with glutamatergichypoactivity. KYNA is a nonselective antagonist of ionotropic receptors for excitatory aminoacids: NMDA receptor, kainic acid receptor, AMPA receptor. Moreover, KYNA is an antagonist of an independent of strychnine glicyne site of the NMDA receptor complex. Recent research indicates that cerebrospinal fluid level of KYNA is elevated in schizophrenic patients. Pharmacologically elevated level of KYNA leads to increased dopaminergic activity of the neurons in the rat ventral tegmental area. Research provides evidence that KYNA has inhibiting influence on glutamate release. Elevated level of KYNA causes an effect similar to the effect demonstrated after administration of ketamine or phencyclidine and is associated with psychomimetic effects. To sum up, the raised dopaminergic activity in the mesolimbic system and glutamatergic hypoactivity play an important role in pathogenesis of positive symptoms in schizophrenia and KYNA is a modulator of both of these mechanisms.

Słowa kluczowe

kwas kynureninowy, schizofrenia, objawy pozytywne

Keywords

kynurenic acid, schizophrenia, positive symptoms

Calendar

Styczeń 2021

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31